Klipp fjärrvärmen och ta kontroll över uppvärmningskostnaden

Panasonics uppvärmningssystem är ett kostnadseffektivt alternativ till fjärrvärme, olja och gas.
Många föreningar och fastighetsägare har på senare år kännbart påverkats av de stigande fjärrvärmepriserna. Kostnaderna för uppvärmningen ökar, utan någon möjlighet till påverkan. Genom att koppla bort fjärrvärmen till förmån för ett uppvärmningssystem från Panasonic blir uppvärmningskostnaderna både lägre och påverkningsbara. Vi tillhandahåller uppvärmningslösningar för alla typer av fastigheter - stora och små. Med ett stort sortiment av värmepumpslösningar skräddarsyr vi ett system helt efter era behov.
Uppvärmningskostnader i öre/kWh 2008-2015
Toppklassad effektivitet kombinerat med Panasonics kvalitets sigill säkerställer en lång lönsam drift
En energibesparande åtgärd ska generera en besparing och inte en höjd tarrif på nätavgiften
Säkerställ att dina energieffektivideringsåtgärder hamnar i rätt verksamhet