Aquarea High Performance 

För nya installationer och lågenergihus. 

Fördelar med sortimentet
· Förbättrad prestanda med COP-värden upp till 5,33 för Generation J, 3 kW
· Minskad energiförbrukning genom vår cirkulationspump med energieffektivitetsklass ”A”
· Funktioner för fjärrkontrollen har lagts till: Automatiskt läge, semesterläge, visning av energiförbrukning

Panasonic har utformat Aquarea bi-block- och mono-block-värmepumparna för bostäder med höga krav på prestanda. Oavsett väder kan Aquarea fungera även vid -20 °C! Aquarea är enkel att installera i nya eller befintliga system i alla typer av fastigheter.
Hög prestanda hjälper dig att uppfylla strikta byggkrav och minska byggkostnaderna
Uppvärmning och produktion av tappvarmvatten har en mycket stor betydelse för husets energiförbrukning. Panasonics effektiva värmepumpar kan bidra till att energiförbrukningen i huset sänks betydligt.
Högpresterande värmepumpar är också mycket effektiva 
(ett bra exempel är KIT-ADC03JE5)

A. COP
1. Vid -15 °C*
2. Vid -7 °C*
3. Vid 2 °C*
4. Vid 7 °C*

B. Värmekapacitet
1. Vid -15 °C*
2. Vid -7 °C*
3. Vid 2 °C*
4. Vid 7 °C*

* Uppvärmning av vatten vid 35 °C.

Standardcirkulationspumpar jämfört med vår cirkulationspump med energieffektivitetsklass ”A”


Panasonic har skapat ett nattläge för att minska ljudnivån när det behövs

Jämförelse av energiförbrukningen hos cirkulationspumpar. Cirkulationspump med energieffektivitetsklass ”A” med dynamisk flödesreglering för 5 kW mono-block.

1. 75 W standardpumpar
2.
47 W Aquarea cirkulationspump med energieffektivitetsklass ”A”
3. 
Motsvarande en besparing på 100 euro/år *

* Baserat på den tyska marknaden: Standardpumpen kan variera beroende på förbrukning och energikostnad.

Särskild uppmärksamhet har ägnats åt ljudnivåer.

1. Ljudnivå dB(A) *
2. Normalt läge
3. Panasonic tyst läge **
4. -5 dB(A) **

* Ljudtryck uppmätt 1 m från utomhusenheten och på 1,5 m höjd.
** I standardtillstånd med värmekapacitet vid 7 °C (uppvärmning av vatten vid 35 °C) för utomhusenheter med två fläktar. För utomhusenheter med en fläkt är minskningen i nattläge 3 dB(A).High Performance Generation J håller 60 °C vattenutloppstemperatur även vid mycket låga temperaturer

Aquarea High Performance Generation J kan hålla 60 °C vattenutloppstemperatur vid utomhustemperaturer ner till -10 °C, vilket ger hög komfort i rummet även vid låga temperaturer. Med andra värmepumpar sjunker vattentemperaturen dramatiskt vid låga utomhustemperaturer, vilket gör att värmepumpen arbetar utanför de konstruktionsmässiga förutsättningarna och minskar komforten i rummet.

A. Högsta vattenutloppstemperatur (°C)
B. Omgivningstemperatur utomhus (°C)

1. Andra värmepumpar
2. Aquarea High Performance Generation J