Nya Aquarea luft/vatten-värmepump

Tre anledningar till att Aquarea är en bra lösning för ditt hem

1. Brett sortiment som passar i alla hem

Aquarea är ett innovativt lågenergisystem, som har utformats för att tillhandahålla perfekt temperatur och varmvatten i ditt hem, även vid extrema utomhustemperaturer. Det är väldigt pålitligt tack vare kvaliteten på alla delar, inklusive kompressorn som har utvecklats och tillverkats av Panasonic. Med så många enheter att välja på erbjuder Aquarea-sortimentet ett brett utbud som gör att du kan hitta det bästa valet för ditt hem – oavsett dess storlek.
2. Värmepump, 80 % energi utan kostnad

Aquarea är högeffektiv och miljövänlig och är baserad på värmepumpstekniken luft till vatten. Den fångar in värmeenergi ur omgivningsluften och överför den för att värma det vatten som behövs för att värma ditt hem, till tappvarmvatten och till och med för att kyla huset om så önskas. På det här viset, tas 80 % av den värmeenergi som krävs från den omgivande luften - även vid extremt låga temperaturer.
3. Hjälper dig att spara pengar

Energikostnadsbesparingar på upp till 1 100 EUR per år jämfört med konventionell uppvärmning med el. Även om den initiala investeringen kan vara högre än för andra tekniker, är driftkostnaderna betydligt billigare, och med en kort återbetalningsperiod för initialkostnaden. Besparingarna är betydande särskilt i jämförelse med oljedrivna värmepannor och elpatroner.
Anslutningsschema

A. Olje-/gaspanna
B. Elvärme

C. Löpande kostnader under 15 år
D. Investeringskostnader

Jämförelse av energiförbrukning

Upp till 80 %* energibesparingmed Aquarea

A. Olje-/gaspanna
B. Elvärme
C. 0,8 kW Strömförsörjning med kostnadsfri energi
D. Värme
E. Strömförsörjning/energiförbrukning
F. Uteffekt/värmeeffekt

* Dimensionerande driftsvillkor: Uppvärmning: Inomhustemperatur: 20°C torrtemperatur/utomhustemperatur: 7°C torrtemperatur/6°C våttemperatur. Förhållanden: Inloppsvattentemperatur: 30 °C Utloppsvattentemperatur: 35 °C