Aquarea + solpaneler

Aquarea-värmepumparna är utformade med framtiden i åtanke. De kan synkroniseras med solpaneler med ett enkelt CZ-NS4P-kretskort. Tack vare denna funktion anpassas behovet av uppvärmning, kylning och varmvattenproduktion till solpanelens produktion.

Det extra kretskortet är en del av konverteringen av Aquarea till Smart Grid Ready och möjliggör 0–10 V-styrning för avancerad energihantering.


Så bidrar Panasonic till NZEB, Nearly Zero Energy Buildings


Panasonic strävar efter att utveckla energieffektivare produkter.

Våra samlade kunskaper från många års erfarenhet har hjälpt oss lansera en mängd produkter som bidrar till ett samhälle med mindre koldioxidutsläpp.

Panasonics högeffektiva lösningar kan bidra till att husets energiförbrukning sänks betydligt:

· Aquarea högprestandavärmepump för uppvärmning, kylning och varmvattenproduktion

· Aquarea Smart Cloud för energiövervakning

· Ventilationssystem med värmeåtervinning

· Solpaneler skapar lokal förnybar energi


H3 Grande Passive House, Polen.


När det polska byggföretaget Procyon letade efter en energieffektiv värmelösning valde de en Panasonic Aquarea High Performance-värmepump på 5 kW för sitt passivhusprojekt H3 Grande. Procyon fann att lösningen minskade de årliga uppvärmningskostnaderna med nästan hälften jämfört med ett oljebaserat system, eller med 10 % jämfört med naturgas.

H3 Grande är ett 175 m² stort fristående hus som certifierats av Passive House Institute (PHI) i Darmstadt. Det är utformat för att minimera energiförlusterna samtidigt som det har en attraktiv men enkel estetik. Byggnadens form, interiördesign och lutande tak bidrar till husets energibalans, medan stora fönster i söderläge och väggisolering ger passiv termisk komfort genom att hålla kvar värmen. Byggnaden har ett mycket lågt värmebehov på cirka 15 kW/m² och är utformad för att minimera energiåtgången.