Big PACi Elite R32

Inte bara miljövänligt
utan också banbrytande produkter20,00–25,00 kW passar små tillämpningar för detaljhandeln.
Förutom sin låga nettovikt och kompakta kropp är den delbara kanalanslutna designen nyutvecklad och tillåter enkel rördragning i litet installationsutrymme.

1

Kompakt och lätt inomhus-kropp

Kompakt och lätt inomhus-kropp som håller hög verkningsgrad och med delbar design för enkel rördragning vid begränsat utrymme. Även med förenklat underhåll på grund av den förenklade nedmonteringsdesignen.


2

Enkel rördragning med delbar kanalansluten design för inomhusbruk

Del av värmeväxlare och del av fläkt (fläkt + hölje) kan separeras vid installation. Kanalansluten inomhusenhet är på nytt utformad för enkel montering och passar bra i trånga utrymmen.

3

Högt yttre statiskt tryck, max. 200 Pa*-inställning

Ett maximalt statiskt tryck tillåter användningen av långa kanaler för installationer i en lång rad utrymmen.

* S-250PE3E5B.

4

Ny Comfort Cloud-styrning

PACi-system redo att styra med Panasonic Comfort Cloud-appen i din smarttelefon.*


*Ny Panasonic WLAN-adapter CZ-CAPWFC1 krävs.

Enkel rördragning med delbar kanalansluten design för inomhusbruk

Big PACi är en användbar och kostnadseffektiv lösning för små och mellanstora projekt och kan även användas med VRF-system.
· 3 stegs-installation för statiskt tryck
· Designflexibilitet tack vare stor luftvolym
· Bluefin rostskyddande ytbehandling
· Kompatibel med PACi vattenvärmeväxlare*

1. Värmeväxlare
2. Fläkt + Hölje

*Endast koppling till utomhusenhet.


Big PACi med R32 har introducerats med en förnyad inomhusenhet som erbjuder en hydronisk tillämpning av PACi vattenvärmeväxlare.Enkel installation med ljuskomponenter

Inomhusenhet kan enkelt delas in i tre komponenter varav den tyngsta väger 48 kg.
Värmeväxlare
Fläkt
Fläkthölje
Mått av varje komponent (lättviktsdesign för enkel demontering).
Vikten för S-200PE3E5B-modellen.

Kompakt och lätt inomhuskropp som håller hög verkningsgrad

15 % lägre vikt mot konventionell modell underlättar installationsarbete drastiskt

Konventionell modell:
  • 20,00 kW: 100 kg
  • 25,00 kW: 104 kg
Ny:
  • 20,00 kW: 86 kg
  • 25,00 kW: 88 kg
1. Tidigare modell: 1 205 mm
2. Djup minskade med 230 mm (976 mm)

Maximum 200 Pa* för inställning av statisk tryck

Ett maximalt statiskt tryck tillåter användningen av långa kanaler för installationer i en lång rad utrymmen.

Konfiguration av 3-stegs statiskt tryck.
Valbart statiskt tryck kan skifta mellan 200 Pa/130 Pa/75 Pa för extra installationsflexibilitet.
Fabriksinställning


*I fall med S-250PE3E5B.

PACi R32 köldmediumgas

Panasonic rekommenderar R32 eftersom det är jämförelsevis miljövänligt. Jämfört med R22 och R410A har R32 en mycket låg potentiell inverkan på den globala uppvärmningen. Panasonic är ledande i utbytet till R32.


Ny Comfort Cloud-styrning

Nya Panasonic CZ-CAPWFC1 gränssnittsadapter möjliggör sammankoppling av en eller en grupp av inomhusenheter som styrs av Panasonic Comfort Cloud-appen, vilken möjliggör styrning, övervakning, schemaläggning och varningar om fel.


Hämta appen Panasonic Comfort Cloud och testa en demoversion i App Store.
Hämta appen Panasonic Comfort Cloud och testa en demoversion i Google play.Panasonic AC Smart Cloud för professionella

Ta kontroll över din verksamhet med Panasonic AC Smart Cloud och börja spara! Flexibel och skalbar lösning
· Energibesparing
· Inga driftavbrott
· Anläggningsunderhåll

Datanavi, ett nytt sätt att ansluta. Snabbt och enkelt supportverktyg med din smarttelefon

Bara genom att hålla upp din smartphone framför LED-displayen på fjärrkontrollen (CZ-RTC5B) får du supersnabbt användbar systeminformation om luftkonditioneringen via Panasonics Light ID-teknologi.
· Läs in och spara systeminformation om luftkonditioneringen
· Enkel åtkomst till handboksdatabasen
· Driftsättning, informationsdatahistorik av F-gaskontroll

1. Panasonics unika Light ID-teknik
2. Panasonic Cloud Server