ECOi-W. Användarvänlig styrning för utomhusenheter

En kontrollpanel med intuitiv design är standard på alla ECOi-W-system.


Den mikroprocessorbaserade styrningen har en ny IHM-logik och använder intelligent hantering för dina behov.

Enkel drift.
· Inställning av ON/OFF
· Inställning av kyl-/värmeläge

Energibesparing.
· Intelligent logikstyrning för inloppsvattentemperatur
· Nattdrift för att minska elförbrukning och ljudnivå
· Driftläge för partiell last
· Reglering av högsta utloppstemperatur
Service/underhåll.
· Knapp för att utföra automatisk testning
· Larmmeddelande med de senaste 10 larmen
· Räknare för drifttimmar för kompressor och pump
· Driftgränser för kompressorn sparade i ett flashminne

Övrigt.
· BMS-kompatibel (RS485 ModBus RTU- eller BACnet MSTP-protokoll)