Panasonic PACi med vattenvärmeväxlare för produktion av kyla och värme

Vi presenterar en högeffektiv vattenvärmeväxlare för PACi-serien.

Den banbrytande produkten ger fler möjligheter genom att tillföra hydroniska alternativ.


Visa produkten >


1

Kostnadsbesparande lösning.

· Energieffektivitetsklass upp till A+++ (på en skala från A+++ till D)
· Kostnadseffektiva vattenprojekt tack vare lägre kostnader för PACi jämfört med VRF
· Minskar mängden HFC-kylning i projektet

2

Flexibelt och utrymmesbesparande system.

· 2 installationsalternativ (väggmonterad/golvstående)
· Kompakt enhet i lätt design – endast 27 kg

3

Enkel installation och smidigt underhåll.

· Snabb monteringsprocess
· Flödesomkopplarsats ingår som standard
· Direkt tillgång till kopplingsdosan
· Drift ned till -20 °C utan glykol

Vattenutloppstemperatur

Kylning: 5 ~ 15 °C

Värme: 35 ~ 55 °C

Högeffektiv vattenvärmeväxlare för PACi-serien

Systemexempel.
a. Köldmedierör.
b. Extern pump.
c. Bufferttank*.
d. Vattenledningar.
e. Fläktkonvektorenhet.
f. Golv.

* Minsta volym för bufferttank: 10 l/kW.
** Diagram endast i beskrivande syfte.

Flexibelt och utrymmesbesparande systemVäggmonterad.
Golvplacerad.
Kompakt och lätt enhet.
· Endast 205 mm djup – får plats i ett begränsade utrymmen
· Låg vikt på endast 27 kg ger enkel justering och placering
· Maximal total längd på köldmedieledningarna: 90 m*

* 90 m för PAW-200W5APAC-1.

2 installationsalternativ.
· Det finns alternativ för montering på vägg eller placering på golv. Frigör golvutrymme genom att använda väggmonterad installation
· Snabb montering med lätt och kompakt design
Gör fästhål > Skruva i 2 skruvar > Häng upp enheten > Klart

* Stödfötter ingår.


PACi vattenvärmeväxlare (WHE, Water Heat Exchanger) är den perfekta lösningen för bostäder och kommersiella tillämpningar. Investeringskostnaderna kan betalas av på kort tid.


Snabb installation med förmonterad flödesomkopplare.
Flödesomkopplarna levereras förmonterade med rörkopplingar för enkel installation.
Drift ner till -20 °C utan glykol eftersom värmeväxlaren installeras inomhus.

Enkelt underhåll från två åtkomstpunkter

a. Avtagbart lock för elektrisk installation.
b. Kopplingsdosa.
c. Integrerad styrningsdisplay.
d. Bakre differenstryckbrytare för BPHE-säkerhet.
e. Plattvärmeväxlare med optimerad fördelare för R32-köldmedium.
f. Frostskyddssensor.
g. Helt avtagbart metallhölje: full åtkomst för underhåll.

Flexibla kaskadsystem upp till 600 kW.

Inbyggd kaskadstyrning för 2 enheter.

Styrning av två kylsystem kan kombineras i en kaskaduppsättning. Det här alternativet är standard för vattenvärmeväxlaren. Det aktiveras med en av CZ-RTC5B-fjärrkontrollerna på överordnade enheter. Rotations- och reservdriftläge kan väljas.


a. System 1 | b. System 2 | c. Drift | d. Standby | e. Fel i strömförsörjningen eller kretskortet | f. Fel
* En av de inbyggda styrenheterna måste inaktiveras.

Kaskadhantera system med upp till 3 grupper om 8 enheter, för upp till 600 kW.

Med kaskadstyrenheten PAW-PACR3 (tillval) kan du styra upp till tre grupper som vardera innehåller 1–8 enheter, som kombineras i en kaskaduppsättning för reservkapacitet eller temperaturassistans.
· Högst 3 grupper (upp till 8 enheter per grupp)
· Rotation
· Reserv vid fel
· Temperaturassistans
· Signal för drifteffekt
· Larmsignal för effekt

Exempel: 3 grupper.
Maximal kapacitet per grupp: 8 x 25 kW = 200 kW.
Maximal tillgänglig kapacitet totalt: 3 x 200 kW = 600 kW.

a. Temperaturgivare | b. Grupp 1 | c. Grupp 2 | d. Grupp 3


Tillämpning i livsmedelsbutik/mindre kontor.

· Användning av R32-köldmedium måste följa företagets miljöpolicy
· Hydrauliskt system för att minska den totala mängden HFC-kylning
· Vattenlösning ersätter elvärme


Tillämpning i bostäder/detaljhandeln.

· Vattenlösning ersätter befintlig värmepanna
· För uppvärmningsprojekt med mer än 50 m rörledningar