Hur fungerar en luftvärmepump?

Så fungerar en luftvärmepump

En luftvärmepump fungerar precis som ett kylskåp fast med motsatt effekt. I ett kylskåp förflyttas all värmen till utsidan, medan en luftvärmepump tar värme lagrad i luft och distribuerar in den i husets olika rum. För att få en bättre inblick i hur en luftvärmepump fungerar förklara vi nedan vilka komponenter den innehåller som gör det möjligt att värma upp ett hus med utomhusluft.

En luft/luft värmepump består utav fyra delar, som är en förångare, en kompressor, en kondensor och en expansionsventil.

  • Förångaren: I förångaren överförs  värmen som finns lagrad i luften till köldmediumet som i luftvärmepumpens fall är gas. Gasen transporterar sedan värmen från förångaren till kondensorn. Med hjälp av en expansionsventil  sänker man sedan trycket i förångaren, vilket leder till att gasen börjar koka och förångas. Nu förs förs gasen vidare till kompressorn.

  • Kompressorn: Kompressorn är den enda komponenten i en luftvärmepump som behöver el och med kompressorn komprimerar man gasen vilket leder till att temperaturen stiger. Sedan transporteras gasen vidare till kondensorn.

  • Kondensorn: I kondensorn kondenseras gasen till vätska och i detta stadiet avges den värme som värmer upp vårt hus.

  • Expansionsventilen: När gasen har blivit vätska skickas den sedan vidare genom expansionsventilen och därefter förångaren. När gasen nått fram till förångaren börjar hela processen om och på så sätt producerar luftvärmepumpen ständig värme till hushållet.

Tips om du använder dig av eller funderar på att köpa en luftvärmepump

Det är viktigt och säkerhetsställa att termostaterna fungerar och att husets nuvarande värmesystem är rätt injusterat
Luftvärmepumpens innerdel ska placeras så centralt som möjligt så att värmen kan spridas genom hela huset
Man får räkna med att de rummen som ligger längst bort ifrån värmepumpens innerdel kommer ha en något lägre snitt temperatur på 1-2 °C
För att kompensera de rum som ligger längst bort ifrån luftvärmepumpen ska husets befintliga element vara påslagna
När det är som varmast på sommaren kan du använda din luft/luft värmepump som luftkonditionering och enkelt sänka temperaturen i hemmet
Det är viktigt att alla dörrar i hemmet är öppna så att luften kan cirkulera fritt