Hur fungerar en luft vatten värmepump?

Hur fungerar en luft vatten värmepump från Panasonic?

En luft vatten värmepump består av tre delar, en utedel, en innedel och en tank. Utedelen sitter oftast på fasaden, den transporterar energin från uteluften till innedelen. Innedelen är vanligtvis placerad i ett förråd.

1. Kompressorn ökar trycket vilket gör att temperaturen på gasen stiger till 50 °C
2. Den varma gasen transporteras via kopparrör till innedelen och värmeväxlaren 
3. När gasen når innedelen värmer värmeväxlaren upp vatten, samtidigt som gasen kyls och åter blir vätska
4. Vattnet skickas sedan till vatten tanken
5. Vattnet cirkulerar i det vattenburna värmesystemet och värmer upp huset. Det värmer också upp hushållsvattnet
6. Gasen från innerdelen leds tillbaka till utedelen där trycket minskas och vätskan blir kall
7. Med hjälp av energin i uteluften blir den kalla vätskan åter gas
8. Kompressorn gör återigen jobbet och cykeln börjar om. Värmepumpen producerar kontinuerligt varmvatten till