Hydromodul för ECOi. Vatten vid 45 °C

Hydromodulen levererar varmvatten genom att ta till vara överskottsvärme från inomhusenheten i kyldrift
Ett energieffektivt system med värmeåtervinning som höjer resultatet i hållbarhetsutvärderingen (exempelvis BREEAM i Storbritannien).
Anslut hydromodulen till VRF-systemet, tillsammans med fler inomhusenheter.

Tekniskt fokus
  • Endast med 3-rörs utomhusenheter i ECOi MF2 6N-serien
  • Fjärrkontrollen CZ‑RTC5B används för båda inomhusenheterna ECOi och PACi med DX-batteri

Hydromodulstyrfunktion / CZ‑RTC5B
  • CZ‑RTC5B har uppdaterats från CZ-RTC3. Den kan användas för hydromodul och inomhusenhet av standardtyp. CZ‑RTC5B kontrollerar vilken typ av enhet som är ansluten och aktiverar hydromodul- eller luftkonditioneringsvyn automatiskt
  • Något av följande driftlägen för hydromodul anges vid inledande konfigurering av systemet: tankläge eller luftkonditioneringsläge
Funktion och fördelar
Hydromodulen levererar varmvatten genom att ta till vara överskottsvärme från inomhusenheten i kyldrift.
Ett energieffektivt system med värmeåtervinning som höjer resultatet i hållbarhetsutvärderingar, till exempel BREEAM i Storbritannien.

Översikt: hydromodul i VRF-system
  • Flera hydromoduler kan anslutas i samma krets
  • Varje modul kan ställas till olika driftlägen: antingen varmvattenläge eller rumsuppvärmningsläge (båda driftlägena kan inte anges för samma hydromodul)
  • Paket för 3-rörs magnetstyrventil krävs för varje inomhusenhet och hydromodul
Tom
1. 3-rörs utomhusenhet i ECOi MF2 6N-serien. 2. Värmeåtervinning från inomhusenheter av standardtyp. 3. Kyldrift. 4. Kyldrift. 5. Inomhusenheter. 6. Varmvattenförsörjning. 7. Max. 65 °C (med el-patron). Tappvarmvatten. 8. Max. 45 °C rumsuppvärmning. 9. Hydromodul

* Kan även kyla vatten.