Innovativa lösningar för detaljhandeln


Panasonic har utvecklat detaljhandels- och kontorslösningar där avkastning på gjorda investeringar är en nyckelfaktor! Komforten inne i butiken är nyckeln till en bra kundupplevelse.

Värme- och kyllösningar för detaljhandeln
Panasonic har utvecklat detaljhandels- och kontorslösningar där avkastning på gjorda investeringar är en nyckelfaktor! Komforten inne i butiken är nyckeln till en bra kundupplevelse.
Genom lokal styrning eller via Panasonics nya molnbaserade styrsystem kan en detaljerad status för värme- och kylsystemen visas, analyseras och optimeras för att förbättra verkningsgraden, minska drifttiden och öka enheternas livslängd.
8 anledningar varför Panasonic är den bästa lösningen för din butik:
· Komplett lösning
· Flexibilitet och anpassning
· Miljöanpassad detaljhandel: låga CO2-utsläpp
· Komfort – hög kundnöjdhet
· Framtida expansion
· Panasonic erbjuder effektiva system som infriar förväntningar år efter år
· Hög servicekvalitet med Panasonic PRO Partner installationsteam
· Systemet kan fortfarande driva upp till 25% av de anslutna inomhusenheterna Systemdriften kommer att fortgå även om upp till 25 % av inomhusenheterna förlorar strömförsörjningen medan de är tillkopplade
1. Multienergisystem, gas eller el
Multienergilösningen (gas och el) från Panasonic ger den bästa energibesparingen och en flexibel installation. Panasonics lösningar kan anslutas till direktexpansionssystem, vattenkylare och ventilationssystem såsom luftbehandlingsaggregat.
1a: Gasdriven VRF. ECO G
1b: Eldriven VRF ECOi
1c: Eldriven VRF Mini ECOi
1d: Eldriven 1x1. PACi
1e: Eldriven A2W. Aquarea

2. PKEA utomhusenhet för serverrum
Stabil, oavbruten kylning, även vid -20 °C med bibehållen hög verkningsgrad. Klar för kontinuerlig drift, enkel anslutning till två system för automatiskt växling för att garantera att serverrummen hålls nedkylda för maximal driftsäkerhet.
3. Kontrollerad styrning.
Stort utbud av styrlösningar, från enkel användarkontroll till full systemstyrning via fjärråtkomst. Pekskärm, webbserver, förbrukningskontroll, styrning via smarttelefon ... allt är möjligt.

4. Econavi-sensor.
Econavi-sensorn upptäcker närvaro i rummet och anpassar i tysthet PACi- eller VRF-luftkonditioneringen för att förbättra komforten och maximera energibesparingen.

5. Brett utbud av inomhusenheter
Komplett sortiment med inomhusenheter som passar alla behov. Alla enheter är utrustade med tilluftstemperaturgivare och dess låga bullernivå garanterar maximal gästkomfort. Från 1,5 kW upp till 30 kW.
6. Kanalansluten för strömförsörjning och effektivitet.
Supertysta enheter som levererar perfekt lufttillförsel. Enheter finns från 1,5 kW som ger exakt temperaturkontroll även i små rum. Två modeller finns tillgängliga: smal enhet för höjdbegränsade utrymmen (MM-enheten är endast 200 mm djup) och en annan som ger 100 % friskluft (MF).

7. Luftridå med DX-batteri.
Panasonics sortiment av luftridåer är utformat för smidig drift och effektiv prestanda.

8. Protokollvänlig.
Stor flexibilitet för integrering i dina KNX-, Modbus-, Lonworks- och BACnet-projekt som ger full dubbelriktad övervakning och kontroll över alla funktionsparametrar. Ett utbud av lösningar för dubbelriktad styrning av hela systemet, lokalt eller på distans.
9. Luftbehandlingssatser för effektiv ventilation.
Den nya Luftbehandlingssatsen är speciellt utformad för att förbättra effektiviteten i ventilationens förvärmnings- eller förkylningsprocess.

10. En energiåtervinningsenhet för hög verkningsgrad i systemet.
Panasonics energiåtervinningsfläktar kan minska mängden tillförd utomhusluft eftersom de effektivt återvinner den värme som förloras genom ventilation under värmeåtervinningsprocessen.