Lösningar för restauranger


Kompletta värme-, kyl- och tappvarmvattenlösningar för restauranger Högeffektiv verkningsgrad vid dellastförhållanden.
Panasonic har lösningarna för att optimera installationen av kyla, värme och tappvarmvattenproduktion. Samtidigt som köket behöver kylas behövs värme för varmvatten och även för att värma de allmänna utrymmena, med fördelen av 100 % frisk luft som avlägsnar dålig lukt. Genom att kombinera alla dessa behov med Panasonic-teknik på ett smart sätt får man ett enkelt och flexibelt system som kan anpassas till alla restaurangtillämpningar och resultera i lägre elräkningar. Dessutom är Panasonic ett unikt erbjudande för komfort och tappvarmvatten för områden där elnätet är begränsat med hjälp ECO G VRF-enheter som främst drivs av naturgas eller propan.

1. ECOi (Elektrisk VRF)
ECOi eldrivna VRF-system är särskilt utformade för de mest krävande hotellen. Högeffektivt system. Utökat driftområde för att ge värme vid utomhustemperaturer så låga som -25 °C. Lämplig för renoveringsprojekt.

2. PKEA utomhusenhet för serverrum
Stabil, oavbruten kylning, även vid -20 °C med bibehållen hög verkningsgrad. Klar för kontinuerlig drift och enkel anslutning till två system för automatisk växling och garantera att serverrummen hålls kylda.

3-rörs styrenhetssats.
Ny värmeåtervinningsenhet för att ansluta flera inomhusenheter med bara en enhet – 4, 6 och upp till 8 inomhusenheter eller grupper
Det här är en fördel framförallt vid hotelltillämpningar, där det finns begränsat med utrymme för att ansluta flera enheter.
4. Aquarea T-CAP.
Perfekt för uppvärmning, kylning och för produktion av stora mängder varmvatten vid 65 °C – Aquarea ger en extremt snabb avkastning på investeringen och liten klimatpåverkan.

5. Kontrollerad styrning.
Stort utbud av styrlösningar, från enkel användarkontroll till full systemstyrning via fjärråtkomst. Pekskärm, webbserver, förbrukningskontroll, styrning via smarttelefon ... allt är möjligt.

6. Hydromodul för ECOi. Vatten vid 45 °C.
Genom att den producerar lågtempererat varmvatten är den kompatibel med både ECOi, värmepumpar och värmeåtervinning utomhus.

7. Luftbehandlingssatser för effektiv ventilation.
Den nya Luftbehandlingssatsen är speciellt utformad för att förbättra effektiviteten i ventilationens förvärmnings- eller förkylningsprocess.
8. Kanalansluten för strömförsörjning och effektivitet.
Supertysta enheter som levererar perfekt lufttillförsel. Enheter finns från 1,5 kW som ger exakt temperaturkontroll även i små rum. Två modeller finns tillgängliga: smal enhet för höjdbegränsade utrymmen (MM-enheten är endast 200 mm djup) och en annan som ger 100 % friskluft (MF).

9. Väggmonterad.
Den väggmonterade enheten av typ K2 har en elegant slät panel som inte bara ser bra ut utan också är lätt att rengöra.
Enheten är även mindre, lättare och betydligt tystare än tidigare modeller vilket gör den perfekt för små kontor och andra kommersiella tillämpningar.

10. Luftridå med DX-batteri.
Panasonics sortiment av luftridåer är utformat för smidig drift och effektiv prestanda.
11. Protokollvänlig.
Stor flexibilitet för integrering i dina KNX-, Modbus-, Lonworks- och BACnet-projekt som ger full dubbelriktad övervakning och kontroll över alla funktionsparametrar. Ett utbud av lösningar för dubbelriktad styrning av hela systemet, lokalt eller på distans.

12. Panasonic AC Smart Cloud.
Tar kontroll över din verksamhet. Ny servicefunktion som gör att underhållet fungerar smidigare.