Anslutning mot luftbehandlingssystem

0/10 V // IP65 // Compact casing
Med LBA‑kontroll ansluts PACi/ECOi-utomhusenheter mot luftbehandlingsaggregat 5 - 189 kW
Med den nya LBA‑kontrollen är det enkelt att ansluta Panasonic PACi och VRF utomhusdelar mot luftbehandlingsaggregat med en kylkrets utan vatten eller glykol. De flexibla anslutningsmöjligheterna gör att Panasonic LBA‑kontroll enkelt kan integreras och interagera med övergripande styrsystem. Tillämpningar: Hotell, kontor, serverrum eller andra större byggnader där kontroll av luftkvalitet, fukt och frisk luft behövs.

3 modeller av LBA‑kontroller Avancerad, Medium och Lätt
PACi:
PAW-280PAH2M (IP 65, 0-10 V behovsstyrning*)
VRF:
PAW-160MAH2M (IP 65, 0-10 V behovsstyrning*)
PAW-280MAH2M (IP 65, 0-10 V behovsstyrning*)
PAW-560MAH2M (IP 65, 0-10 V behovsstyrning*)
* Med CZ-CAPBC2.
PAW-280PAH2M // PAW-160MAH2M // PAW-280MAH2M // PAW-560MAH2M
 • Systemet kontrolleras av insugsluftens (eller returluft från rummet)temperatur likaväl som styrningens funktion: Automatisk/Kyla/Värme
 • Temperaturen i den utgående luften kontrolleras också för att förhindra alltför hög eller låg temperatur vid kyldrift eller kallras vid värmedrift (gäller VRF-system)
 • Extern styrning med termostat
 • Signal för frysskydd, termostat PÅ /AV utgångar
 • Extern styrning med 0-10V signal
 • Går att ansluta till övergripande styrsystem
 • Var särskilt uppmärksam på elektriska störningar beroende på det aktuella systemet.
 • Styrsignal till fläkten från LBA‑kontroll kan användas för att kontrollera luftflödet (hög/mellan/låg)
 • Externt rele.
Tekniskt fokus
 • Maximalt kapacitet: 60 HK (168 kW)
 • Maximalt rörlängd: 180 m
 • Maximalt rörlängd totalt: 210 m
 • Höjdskillnad (utomhusenhet-inomhusenhet): 50 m (utomhusenheten överst)
 • Höjdskillnad (inomhusenhet-inomhusenhet): 4 m
 • Förhållande mellan in-/utkapacitet: 20~100 % vi d upp till 2 inomhusenheter*
 • Förhållanden för värmedrift: utomhustemperatur -25 till 15,5 °C
 • Lämplig drifttemperatur vid aggregatets insug: vid kyldrift: 15~24 °C / vid värmedrift: 10~30 °C

* Kan kontrolleras samtidigt med hjälp av fjärrstyrning.
Panasonic LBA‑kontroll, 5-189 kW ansluten till PACi- eller
ECOi-utomhusenhet
Komplett styrbox med givare och kontroller.
Huvudsakliga delar i ett mekaniskt ventilationssystem
De huvudsakliga delarna i ett mekaniskt ventilationssystem är följande:
Luftbehandlingsaggregat (LBA), luftkanaler och komponenter för luftfördelning.
1. LBA‑kontroll
2. Externt styrsystem
3. Kapacitetsstyrning 0–10 V
4. Utomhusenhet av PACi- eller ECOi-typ
5. Luftbehandlingsaggregat (LBA)

Behovsstyrning av utomhusenheten med en extern driftsignal 0–10 V
6. Avluft
7. Utomhusluft
8. Frånluft
9. Tilluft

System och reglering. Systemöversikt för PACi och ECOi

1. LBA (anskaffas lokalt)
2. Styrenhet inbyggd i LBA‑kontroll
3. LBA‑kontrollen (komplett)
4. Termistor - tilluft*
5. Elektronisk expansionsventil*
6. Termistor - batteri
(E2 för PACi / E3 för ECOi)
7. Termistor - vätskeledning (E1)
8. Termistor - frånluft
9. Elledningar mellan enheter
10. Utomhusenhet
* Komponent 4 och 5 ingår inte för PACi
LBA‑kontroll, 5-25 kW för PACi i värme- och kyldrift
LBA kontroller
Komplett
Expansionsventil
Termistor x2
(Köldmedium: E1, E3)
Termistor x2
(Luft: Tf, Tb)
1. Fjärrkontroll CZ-RTC4
2. Ny IP65-dosa i plast
3. PAW‑T10 PCB för torr kontakt
4. Kretskort för 0-10 V behovsstyrning
5. Intelligent termostat för:
· Förebyggande av kalldrag
· Kompenserar för variationer i utomhustemperatur
6. Kopplingsplint för sensorer och strömförsörjning
Fjärrkontroll
Trådbunden fjärrkontroll. Ingår
Gränsnitt för att ansluta till Modbus
PAW-RC2-MBS-1: För kontroll av en enhet via LBA‑kontroll med Mobus. 0-10V kontroll är inkluderat.
Gränsnitt för att ansluta till Modbus
PAW-RC2-MBS-4: För kontroll av fyra enheter via LBA‑kontroll med Mobus. Kapacitets kontroll fördelat per LBA‑kontroll inkluderat.
Gränsnitt för att ansluta till KNX
PAW-RC-KNX-1i: För kontroll av en enhet via LBA‑kontroll med KNX.
Tillbehör

PAW-GRDSTD40
Markställning för PACi ; höjd 400 mm , längd 900 mm , bredd 400 mm.
PAW-WTRAY
Kondensvatten droppplåt av Mangelis för markställning PAW-GRDSTD40 med 4 m värmekabel inklusive 3 °C termostat.
PAW-GRDBSE20
2 Markförhöjning av SBE; höjd 200 mm , längd 600 mm.
PAW-WPH7
Väderskydd för U-50PE2E5A.
PAW-WPH8
Väderskydd för U-200PE2E8A och U-250PE2E8A.

PAW-WPH9
Väderskydd för U-60PE2E5A, U-71PE1E5/8, U-100PEY1E5/8, U-125PEY1E5/8.
PAW-WPH10
Väderskydd för U-100PE1E5/8, U-125PE1E5/8, U-140PE1E5/8, U-140PEY1E8.
Väder/snöhuvar för utomhusenheter PACi samt ECOi är nödvändiga för att uppnå hög prestanda i värme samt kyla i hårt klimat. Väder/snöhuvar är obligatoriskt vid värme och kyldrift mot AHU. Väder/snöhuvar är tillverkade i galvaniserat stål DX51D med RAL9002, enkla att montera tack vare förinstallerade korgmuttrar. Antivibrations gummi på kontaktytor. Laserskurna, med rundade kanter för att vara lättare att montera/rengöra.