Ny 4-vägs 90 x 90-tak-kassett – PU3

Kassetterna har uppgraderad nanoe™ X- och Econavi-teknik.


Visa produkten >

Naturens balans inomhus

1

Förbättrad luftkvalitet med nanoe™ X och friskluftsintag

nanoe™ X-teknik som standard för förbättrad luftkvalitet inomhus.
Invändig rengöringsfunktion för enheten med nanoe™ X.
Externt friskluftsintag med stor volym, med tillvalssats (CZ-FDU3 CZ-ATU2).

2

Överlägsen energieffektivitet och komfort

Hög säsongsverkningsgrad i både värme- och kyldrift, maximal SEER/SCOP = A+++/A+++.
Econavi: Intelligenta sensorer för högre energibesparingar och komfort.
Supertyst drift ner till 27 dB(A).

3

Enkel installation

Låg vikt, enkel rördragning och integrerad dräneringspump för snabb installation.
Den nya trådbundna fjärrkontrollen CZ-RTC6BL ger enkel systeminställning via Bluetooth®.


Alltid frisk och ren luft med nanoe™ X

4-vägs 90 x 90-kassett med nanoe™ X har i tester visat sig neutralisera farliga ämnen med 92 % jämfört med naturlig reduktion.*
Förutom de 7 effekterna av nanoe™ X kan inomhusenheten också rengöras med en kort nanoe™ X-cykel i torrläge.
* Styrenheter (CZ-RTC5B eller CZ-RTC6/BL/BLW) krävs.


Efter kylning eller avfuktning torkas inomhusenhetens insida automatiskt och nanoe™ X aktiveras, för att förhindra mögeltillväxt och motverka lukt.

Fläktdrift för att torka ut invändig fukt.
Fläkt för att cirkulera nanoe™ X invändigt.


Bevisad nanoe™ X-effekt mot dålig lukt i stora utrymmen

92 % av hexadekan* har neutraliserats efter 8 timmars exponering i ett rum på 267 m².
* Hexadekan är ett farligt ämne som finns i bensin- och dieselavgaser och anses vara en av orsakerna till oljelukt.
Neutraliseringsnivå för hexadekan.
Testomgivning.

Naturlig reduktion
8 timmar senare

a. Hexadekan. / b. 4-vägskassett.


92 % neutralisering

Det oberoende certifieringsorganet SIRIM* genomförde ett experiment med en 4-vägskassett utrustad med nanoe X Generator Mark 1 för att neutralisera hexadekan, en kemisk förorening.
* SIRIM Berhad (SIRIM), en ledande, industriell forsknings- och teknikorganisation i Malaysia som är helägd av finansministeriet.

Intelligent Econavi-sensor (tillval)

Rörelseavkänning och golvtemperaturgivare minskar energiförbrukningen genom att optimera luftkonditioneringsfunktionen.
Avancerade Econavi-funktioner.
Två givare (för rörelseavkänning och mätning av golvtemperatur) ger effektiv styrning som bidrar till minskad energiförbrukning. Golvtemperaturen kan kännas av med takhöjder på 5 m.

a. Max. 5,0 m.
b. Rörelsedetektorns avkänningsområde.
c. Golvtemperaturgivarens avkänningsområde.
Exklusiv Econavi-panel. Tillval (CZ-KPU3AW).
a. Golvtemperaturgivare. Givaren känner av den genomsnittliga golvtemperaturen och startar cirkulationen om temperaturen är låg.
b. Rörelsesensor. Sensorn känner av mängden mänsklig aktivitet och anpassar driften.
c. Trådbunden fjärrkontroll CZ-RTC5B eller CZ-RTC6/BL/BLW krävs.Luftfuktighetssensor.
En fuktsensor placerad i luftintaget ger komfort och sparar energi baserat på temperatur och luftfuktighet.
Gruppstyrning, cirkulationsfunktion.
Cirkulationsfunktionen startas när ett rum är tomt, för att fördela luften jämnt och minimera temperaturskiktning vid både uppvärmning och kylning.

a. Låg.
b. Luftfuktighet.
c. Hög.
d. Temperatur.
e. Högre börvärde i kyldrift vid låg luftfuktighet.
f. Normal drift.
g. Lägre börvärde i värmedrift vid hög luftfuktighet.
Cirkulation när inga rörelser detekteras (10 minuter).
Indirekt luftflöde vid detektering av rörelse.