PACi inomhusenheter

4-vägskassett 90 x 90, PACi Inverter+

Panasonic introducerar en ny design med släta paneler som är modern och passar bra in i dina utrymmen. De här kassetterna har utvecklats för att uppfylla dagens kundbehov, t.ex. högsta energibesparing, maximal komfort och hälsosammare luft.
Inverter+
Econavi-sensor
nanoe™-luftreningssystem
DC-fläkt: Säker och exakt
Intelligent Econavi-sensor
En rörelsedetektor och golvtemperaturgivare kan reducera slöseri genom att optimera luftkonditioneringens användning.

Avancerade Econavi-funktioner.
2 sensorer (rörelse och golvtemperatur) kan upptäcka energislöseri och har effektiv styrning. Golvtemperaturen kan mätas i utrymmen med upp till 5 m takhöjd.

1. Området som rörelsedetektorn känner av/2. Området som golvtemperaturgivaren känner av


Mer information
Alltid frisk och ren luft med nanoe™
Nya nanoe™ är tillgänglig tack vara den avancerade tekniken för rumsluftskonditionering.
  • Luftreningen kan utföras samtidigt som eller oberoende av värmning/kylning.
  • Hämmar virus och bakterier samt tar bort lukt (bakterier, svamp, pollen, virus och cigarettrök). Hydroxylradikaler i nanoe™ drar ut väte ur bakterier och tar effektivt bort lukt
  • Rengör insidan med nanoe™ + torkstyrning: Insidan av inomhusenheten kan rengöras med hjälp av en kort procedur med nanoe™ och torkning
CZ-RTC5A och tillvalstillbehöret CZ-CNEXU1 krävs för att använda nanoe™-funktionen.


Se produkt

PACi Inverter+, takmodell

Det här sortimentet av takmonterade enheter har en DC-fläktmotor för ökad verkningsgrad och minskad ljudnivå vid drift.
Alla enheterna har samma höjd och djup för ett enhetligt utseende i blandade installationer. De har en brytöppning för extra friskluft, vilket förbättrar luftkvaliteten.
Inverter+
Enastående säsongseffektivitet vid kyldrift.
Enastående säsongseffektivitet vid värmedrift.
Styrning från valfri plats
Ytterligare komfortförbättring
Det breda luftutloppet sprider luftflödet till vänster och höger. Den obehagliga känslan som orsakas av att luftflödet träffar direkt på människokroppen förhindras av det ”dragförebyggande läget”, vilket ändrar pendlingsbredden så att komfortgraden ökar.


Se produkt

Kanalbatteri med högt statiskt tryck PACi Inverter+

De kanalanslutna systemen är den idealiska lösningen för flexibla och dolda installationer och de 200 mm kanalanslutningarna (tillval) ger en problemfri anslutning till spirorör.
Inverter+
DC-fläkt: Säker och exakt
Styrning från valfri plats
Kraftfullare dräneringspump
Genom att använda en dräneringspump med hög lyftförmåga kan dräneringsrören placeras 785 mm ovanför enhetens basnivå.

1. Standardhöjd på 290 mm för samtliga modeller. Standardiseringen av höjden medger enkel och enhetlig installation av modeller med olika kapacitet
2. Inbyggd dräneringspump (DC-motor)
3. Yttre elektrisk kopplingsdosa underlättar underhållet. P-link-kort
4. Inbyggt filter. Filtret kan dras ut åt sidan


Se produkt

Väggmonterad PACi Inverter +

I det utökade sortimentet ingår nu en 10 kW-enhet som möjliggör många nya användningsområden, t.ex. i studior, gym, områden med högt i tak och även serverrum.
Enhetens kompakta utformning och platta yta säkerställer en diskret installation, även i små utrymmen.
Inverter+
DC-fläkt: Säker och exakt
Styrning från valfri plats
Tvättbar frontpanel.
Inomhusenhetens frontpanel kan enkelt tas bort och tvättas för problemfri rengöring.

Stängd uttömningsport.
Luftriktaren stängs helt och hållet när enheten stängs av för att hålla utrustningen ren och undvika att damm kommer in i enheten.
Tyst drift.
Enheterna är bland de tystaste i branschen vilket gör dem idealiska för hotell och sjukhus.

Mjuk och hållbar design.
Den eleganta, kompakta designen säkerställer en diskret installation – även där utrymmet är begränsat.
Rördragning i tre riktningar.
Med tre olika alternativ för rördragningen – bakåt, höger och vänster – blir installationen lätt.

Luftfördelningen ändras beroende på enhetens driftläge.

Kanalbatteri med högt statiskt tryck 20–25 kW Big PACi Inverter+

8–10 HP från Panasonic är idealiska för större detaljhandelstillämpningar och andra större ytor som inte behöver den högre kapaciteten hos VRF-system.
Inverter+
Bluefin rostskyddande ytbehandling
Stor fläkt
Styrning från valfri plats
Bluefin
Luftkonditioneringens prestanda beror i hög grad på dess kondensor som kan utsättas för exponering för saltvatten, vind, damm och andra korrosiva faktorer. Panasonic har hittat ett sätt att förlänga livslängden på sina kondensorer, med hjälp av ett lager av vår rostskyddande originalytbehandling. Specialytbehandlingen gör att du får fler år av tillförlitlig komfort plus extra ekonomi i långa loppet.


Mer information

Se produkt