Vad kostar en värmepump?

Att köpa en värmepump är en lönsam investering och hur mycket det skulle kosta för just dig är beroende av ett flertal olika faktorer. Men man ska inte fästa allt för stor vikt vid priset, utan alltid tänka på jämförelsen i hur mycket besparingar värmepumpen skulle innebära.

En luftvärmepump är i första hand avsedd som ett komplement till en redan befintlig värmekälla och är det billigaste alternativet. Här ligger en mellanklassmodell på cirka 20 000 – 25 000 kronor inklusive en genomsnittlig installation. En luft-vatten värmepump däremot är en något större investering då den även värmer upp hushållsvatten, element och golvvärmen i bostaden. Dock kan även dessa kopplas till en befintlig central värmesystem och på så sätt sänks installationskostnaderna. En luft-vatten värmepump ligger på omkring 100 000 – 110 000 kronor för en mellanstorlek inklusive en genomsnittlig installation. Tänk på att ovanstående prisuppgifter är genomsnittliga och att kostnaden för just din installation kan bli lägre eller högre. En exakt prisuppgift får du av din installatör/återförsäljare.
Vilka faktorer påverkar priset?
  • Behov och önskemål kring modell – Vad har du för behov? Hur stort bor du och är det någon särskilt modell av värmepump som passar ditt boende bäst? Vilken kapacitet behövs? Räcker det med bara en inomhusdel för din planlösning? Vilka extra funktioner vill du ha?
  • Installationen – Hur komplicerad är installationen? Är det ett helt nytt system som ska installeras eller är det bara ett tillägg till det befintliga värmesystemet?
  • Berättigande till ROT-avdrag – Du kan utnyttja ROT-avdraget för arbetskostnaderna vid installationen men inte för materialkostnaderna vid installationen. 
  • Önskas fjärrstyrning – Fjärrstyrning kan vara bra om du till exempel har en luftvärmepump i sommarstugan och vill sätta på värmen så att det är uppvärmt och klart när du kommer dit.
  • Geografiskt område – Var i Sverige bor du? Kostnaden för installationen kan variera något mellan olika orter. Även effektbehovet kan påverkas av det geografiska området. 

För att kunna jämföra olika prisuppgifter korrekt måste du veta att du jämför ”äpplen med äpplen”. Följande delar ska tas med i beräkningen för att få fram den totala kostnaden:

  • Värmepumpen
  • Eventuella tillbehör
  • Garantin
  • Installation – uppdelat på arbetskostnad (möjlighet till ROT-avdrag) och installationsmaterial.

Hur vet du då om det är en lönsam investering med en värmepump?

För att kunna avgöra vilken värmepump som är den bästa investeringen går det inte bara att titta på kostnaden vid köpet. Kostnaderna efter installationen är minst lika viktiga att sätta sig in i. En billig värmepump med låg effektivitet är sannolikt en sämre investering på några års sikt jämfört med en lite dyrare pump med högre effektivitet. 

Det är alltid bra att göra en kalkyl baserad på det enskilda husets energiförbrukning och förutsättningar för att veta vilket alternativ som passar bäst och ger den högsta besparingen.

 Detta behöver du veta:
1. Vilket värmesystem har du idag 
2. Hur stor är din förbrukning (endast värme/kyla för luft/luft och värme/kyla/varmvatten för luft/vatten) 
3. Hur mycket du idag betalar per kW/h. 

För en exakt uträkning bör du tala med din installatör/återförsäljare.