R22-uppgradering.

Panasonics standardaggregat kan installeras på befintliga R22-rör.


En viktig insats för att ytterligare minska potentiell påverkan på ozonlagret.

· Inget behov av ytterligare tillbehör (endast rörreduktioner)

· Cirka 30 % energibesparing jämfört med R22-enheter


Panasonic gör sin del.

Vi på Panasonic gör också vår del – vi är medvetna om att alla ekonomier är pressade just nu. Panasonic har utvecklat en ren och kostnadseffektiv lösning som gör det möjligt att följa den senaste lagstiftningen med så liten effekt som möjligt på verksamheten och finanserna.
Panasonics förnyelsesystem gör det möjligt att återanvända befintliga R22-rörledningar av god kvalitet vid installation av nya högeffektiva R410A-/R32-system.
Genom att erbjuda en enkel lösning på problemet kan Panasonic förnya alla split- och PACi-system, och beroende på vissa restriktioner begränsar vi inte ens vilka tillverkare vi ersätter utrustning ifrån.
Genom att installera ett nytt högeffektivt Panasonic R410A/R32-system kan du spara cirka 30 % av driftskostnaderna jämfört med R22-systemet.
Ja...
1. Kontrollera kapaciteten hos det system som du vill byta ut
2. Välj det bästa systemet att ersätta det med från Panasonics sortiment
3. Följ det förfarande som beskrivs i broschyren och i tekniska data
Enkelt...

R22 – minskad klormängd är avgörande för en renare framtid.

Kriterier för försämring av köldmedieolja.


Vägledning för återanvändning av befintliga R22-rörledningar för en ny R410A-installation

1. Försiktighet.
Befintliga R22-rörledningar kan återanvändas för installation av ett R410A-system om följande villkor är uppfyllda och om en slutkontroll visar att rörledningarna är:
· Torra (ingen kvarvarande fukt i rören)
· Rena (inget kvarvarande damm i rören)
· Täta (inget läckage av köldmedium vid anslutningen och rören)

2. Villkor.
· Återvinn köldmedium och olja. Använd ”forcerad kylning” i enlighet med den rekommenderade drifttiden, oavsett rörlängden. Enkel split: 10 min. Multisplit: 30 min. Därefter utförs ”nedpumpning” för att återvinna köldmedium och olja från det befintliga R22-systemet
* OBS! Om systemet inte kan pumpas ned på grund av något fel, ska de befintliga rören spolas och tvättas så att olja och smuts samlas upp och återförs till systemet.

· Kontrollera oljans skick: Om oljan innehåller smuts ska de befintliga rören tvättas
· Kontrollera oljans färg: Använd en bomullspinne för att torka bort oljan från det befintliga röret efter pumpningen. Om oljefärgen är högre än ASTM3 ska ett nytt rör användas, eftersom det inte är tillåtet att återanvända gamla rör
· Kontrollera rörets tjocklek: Se till att tjockleken på röret överstiger 0,8 mm. Använd ett nytt rör om tjockleken är mindre än 0,8 mm
· Gör om flänsen för R410A-anslutning: Återanvänd inte de gamla flänsmuttrarna. Se till att använda de nya flänsmuttrarna som är monterade på R410a-systemet
*OBS! Om den befintliga rörstorleken är 6,35 mm (1/4") och 12,7 mm (1/2") och det nya R410A-systemet är 9,52 mm (1/4" och 3/8"), används en rörreduktion som är ansluten till inomhus- och utomhusenheten.

3. Tillämplig modell.
Panasonics rumsklimatanläggning med enkel split från CS/CU-RE/UE/YE/XE/CE/NE/E*NKE- och PKE-serierna och senare.
Panasonics rumsklimatanläggning med multisplit från CU-2E/3E/4E/5PBE-serien och senare.
Standardröranslutning med gällande regler för rörlängd och påfyllning av köldmedium.
Denna kombination är tillåten med hänsyn till den maximala rörlängden och den påfyllda köldmediemängden för den modell som installerats som ny.
Denna kombination är inte tillåten eftersom den är utanför rördiametern.