Aquarea R32 – oöverträfflig verkningsgrad

Aquarea J-generationen: mycket mer än Aquarea för R32.

Finns som 3/5/7/9 kW All in One, Bi‑bloc och 5/7/9 kW Mono-bloc.

1. Högre verkningsgrad.

Verkningsgrad vid rumsuppvärmning upp till COP på 5,33.
A+++ i uppvärmningsläge för 35 °C (märkning från A+++ till D).
COP för tappvarmvatten: upp till 3,30 (för 3 kW- och 5 kW-modeller).

2. Större flexibilitet i utformningen.

60 °C vattentemperatur.
Förbättrad rörlängd: 7/9 kW: 50 m/30 m (upp till 40 m utan minsta golvyta med 5 % lägre kapacitet) – 3/5 kW: 25/20 m.
Kylfunktion som kyler ner till 10 °C utomhustemperatur.

3. Nya smarta funktioner.

SG-klar för uppvärmnings-, kylnings- och DHW-lägen.
Verktyg för bivalent fjärrstyrning: Via potentialfria kontakt*.
Avstängning av extern enhet vid avfrostning via potentialfri kontakt (för att stänga av konvektorfläkten)*.
* Kan inte användas samtidigt.

4. Högre komfort.

Bättre komfort vid extremt låga temperaturer: Uppvärmningskurvan kan ställas in ned till -20 °C.
Effektivt läge eller komfortläge för tappvarmvatten: Delbelastning för bättre effektivitet eller full belastning för att minska uppvärmningstiden.
Valbar position för två varmvattensensorer för All in One: Effektivt läge (bästa COP för tappvarmvatten) eller större varmvattenvolym.
Andra förbättringar: Tystare utomhusenheter/magnetfilter för vattencykeln.


R32-köldmedium: En liten förändring som förändrar allt

Panasonic rekommenderar köldmediet R32 eftersom det är förhållandevis miljövänligt. Jämfört med R22 och R410A har R32 mycket lägre potentiell påverkan på ozonlagret och den globala uppvärmningen.
I linje med de europeiska länder som bryr sig om miljön och därför har anslutit sig till Montrealprotokollet för att skydda ozonskiktet och förhindra global uppvärmning, leder Panasonic övergången till R32.


1. Innovation inom installation.

Extremt enkel installation, praktiskt taget samma som för R410A. (Kom ihåg att kontrollera att tryckmätaren och vakuumpumpen är kompatibla med R32).
Köldmediet är 100 % rent, vilket förenklar återvinning och återanvändning.


2. Miljöinnovation.

Ingen påverkan på ozonlagret.
75 % mindre påverkan på den globala uppvärmningen.


3. Innovation inom ekonomi och energiförbrukning.

Lägre kostnader och större besparingar.
Högre energieffektivitet än R410A.