R32 Aquarea Generation J

Mycket mer än bara R32 Aquarea Generation J.

Tillgänglig i 3/5/7/9 kW All in One och splitsystem.

1. Högre verkningsgrad.

Rumsuppvärmningsgrad upp till 5,33 COP
A+++ Energiklass, i låg temperatur (i skala från A+++ till D från 26 september 2019)
Tappvarmvatten 3,3 COP (3 och 5 kW)

2. Större flexibilitet i designen.

60 °C vattentemperatur.
Förbättrad rörlängd: 7/9 kW: 50/30 m - 3/5 kW: 25/20 m.
Kylaggregatsfunktion som kyler ner till en utomhustemperatur på 10 °C.

3. Nya smarta funktioner.

SG Ready/fotovoltaisk funktion för nedkylning.
Bivalent fjärrstyrning av verktyg: Med torrkontakter*.
Stoppa extern enhet vid avfrostning av torrkontakt (för fläktkonvektorstopp)*.

*Kan inte användas samtidigt.

4. Mer komfort.

Bättre komfort i extremt låg temperatur: Uppvärmningskurvan kan sänkas till -20 °C.
Effektivt eller komfortläge för tappvarmvatten: Ladda till hälften för bättre effektivitet eller ladda fullt för att minska uppvärmningstiden.
Tappvarmvatten med två valbara givarlägen för All In One: Effektivt läge (bästa värmefaktor för hushållsvarmvatten) eller större volym av varmvatten.
Andra förbättringar: Mer tysta utomhusenheter/magnetfilter för vattnets kretslopp.
Behålla Aquarea grundfunktioner.
• Ledig yta ovanpå All In One
• A+++ redo
• Service Cloud enligt tillbehör

Köldmedium R32: En ”liten” förändring som ändrar allt

Panasonic rekommenderar R32 eftersom det är jämförelsevis miljövänligt. Jämfört med R22 och R410A har R32 en mycket låg potentiell inverkan på uttunningen av ozonskiktet och den globala uppvärmningen.
I enlighet med europeiska länder som engagerar sig för att skydda och bibehålla miljön genom att delta i Montrealprotokollet för att skicka ozonlagret och förhindra global uppvärmning, leder Panasonic utvecklingen med R32.

1. Innovation för installationen.

Otroligt enkel att installera, praktiskt taget detsamma som för R410A. (Kom bara ihåg att kontrollera att tryckmätaren och vakuumpumpen är kompatibla med R32).
Detta köldmedium är 100 % rent, vilket gör det lättare att återvinna och återanvända.

2. Innovation för miljön.

Ingen påverkan på ozonlagret.
75 % mindre påverkan på den globala uppvärmningen.

3. Innovation för ekonomi och energiförbrukning.

Lägre kostnader och större besparingar.
Högre energieffektivitet än R410A.
https://www.youtube.com/embed/TjqJdxnUAAU