Vad är COP och SCOP-värde?

Funderar du på att köpa en värmepump till ditt hem? Då har du säkert stött på begreppen SCOP och COP, två värden som används för att mäta energieffektivitet hos värmepumpar vid värmedrift. I den här texten kommer vi att gå igenom vad begreppen betyder och vad de innebär för dig.
Värmepumpens energieffektivitet mäts i COP
COP är en förkortning av coefficient of performance, även kallat verkningsgrad eller värmefaktor. Fortsättningsvis kommer vi att hålla oss till benämningen COP-värde för enkelhetens skull. COP-värdet talar om för oss hur många kilowatt värmepumpen ger per förbrukad kilowatt. En värmepump med ett COP-värde på fem ger fem gånger mer energi tillbaka än den kräver för sin drift. Däremot säger COP-värdet ingenting om genomsnittet över tid – därför är det bra att även titta på pumpens SCOP-värde.  

SCOP-värde är ett genomsnittsvärde av värmefaktorn under hela året

SCOP står för seasonal coefficient of performance och är ett genomsnittsvärde för värmefaktorn under ett helt år, så kallad årsvärmefaktor. När man mäter SCOP tar man hänsyn till olika faktorer som till exempel förändringar i luftfuktighet och utomhustemperatur. Eftersom effekten minskar under vintern bli SCOP-värdet vanligtvis lägre än COP-värdet.   Ett högt SCOP-värde innebär mindre energikostnader. Värmepumpar med höga SCOP-värden kostar vanligtvis lite mer än andra pumpar, men de ger större energibesparingar och är bättre för miljön. Panasonic har tre av sina värmepumpar på topp tre listan över luftvärmepumpar med högst testade SCOP-resultat på danska Energistyrelsens lista över luft-luftvärmepumpar med högst SCOP. För mer information, besök Sparenergi.dk.

Hur viktigt är COP och SCOP?

För att det ska vara enkelt att jämföra olika modeller är det lagstadgat att man som fabrikör ska uppge värmepumpen SCOP och COP-värde. Men det är viktigt att inte stirra sig blind på talen, modellen med högst värde är inte nödvändigtvis den bästa för just dina behov. Det är viktigt att titta på effekten i förhållande till storleken på ditt hem och hur kallt det blir där du bor.

Följande av våra luftvärmepumpar har högst SCOP värde på marknaden

Panasonic VZ9SKE
Med ett SCOP-värde på 6,20 intar Panasonic VZ9SKE första platsen över alla luftvärmepumpar på marknaden. VZ9SKE kommer med vår allra senaste inverter-teknik som säkerhetsställer hög effektivitet på temperaturer ända ner till -35°C (testat av SP, ett oberoende testlaboratorium, i enlighet med EN 14511:2013 och SP-metod 1721, denna temperatur garanteras inte av fabriken).

Läs mer om Panasonic VZ9SKE
Panasonic HZ25XKE
Panasonic HZ25XKE är vårt senaste tillskott och en av de mest effektiva luftvärmepumparna på marknaden med ett SCOP-värde på 5,69. Panasonic HZ25XKE har fått energibemärkningen A+++, som är den högsta energiklassificeringen en värmepump kan bli tilldelad.

Läs mer om Panasonic HZ25XKE