Uppvärmning av Attefallshus & Friggebodar

Vilken typ av uppvärmning som passar bäst i attefallshus och friggebodar beror på hur byggnaden kommer att användas. På den här sidan går vi igenom vilka faktorer du behöver ta hänsyn till i ditt val av värmekälla och de aktuella alternativens för- och nackdelar.

Uppvärmningsbehovet avgörs av hur byggnaden ska användas

Attefallshus och friggebodar är komplementbyggnader som kan uppföras på tomten om man har ett en- eller tvåbostadshus. Båda byggnadstyperna kan användas som bland annat garage, förråd, trädgårdsväxthus och gäststuga. Friggebodens maxstorlek är 15 kvadratmeter medan attefallshuset kan vara upp till 25 kvadratmeter. Den största skillnaden mellan attefallshus och friggebodar är att attefallshus även kan användas som permanentboende med faciliteter som kök och badrum. En byggnad med vatten och avlopp har oftast ett större uppvärmningsbehov än en byggnad utan indraget vatten. När du ska välja värmekälla är det viktigt att tänka långsiktigt. Hur används byggnaden idag och hur kommer den att användas på sikt? Hur kan byggnaden bevaras på bästa möjliga sätt, utan att kostnaderna blir för stora?

Vilken värmekälla som passar bäst i din friggebod eller attefallshus avgörs av:

  • om det finns vatten indraget
  • hur ofta byggnaden ska användas
  • om byggnaden snabbt ska kunna värmas upp
  • eller hållas på underhållsvärme (cirka 10 garder) - till exempel för att skydda mot fukt- och mögelskador?

Uppvärmningsalternativ som passar i små utrymmen som friggebodar och attefallshus

El-element
El-element är ett populärt alternativ i friggebodar och attefallshus som enbart behöver uppvärmning då och då. El-element har en låg investeringskostnad men det blir oftast dyrt ur ett långsiktigt perspektiv.
Braskamin
Braskamin passar bra i gäststugor utan indraget vatten, som används vid enstaka tillfällen. Kaminen ger snabb uppvärmning under kortare perioder. Det kan vara svårt att få lagom temperatur med en braskamin, då små utrymmen lätt kan bli för varma.
Luft-vatten värmepump
En luft-vatten värmepump kan passa om ditt attefallshus ska användas som permanentboende. Det är en stabil och energisnål värmekälla som dessutom kan värma tappvatten.

Läs mer om våra luft-vatten värmepumpar här
Luft-luft värmepump
Luftvärmepump är ett ekonomiskt och tryggt alternativ som passar de flesta attefallshus och friggebodar. Huset kan hållas på en stadig temperatur som skyddar mot mögel, fukt och frysskador och går snabbt att värmas upp till högre temperaturer då det ska användas. Temperaturen kan ibland fjärrstyras via en app i telefonen, en väldigt uppskattad funktion under vintermånaderna.

Läs mer om våra luft-luft värmepumpar här

Saker att tänka på vid val av luft-luft värmepump

Om byggnaden endast ska användas delar av året kan det vara bra att investera i en luftvärmepump med funktionen underhållsvärme. Underhållsvärme håller huset på cirka 10 grader då det inte används, för att skydda mot bland annat fukt-, frys- och mögelskador.

Vid val av luftvärmepump till attefallshus och friggebodar är det viktigt att välja en liten värmepump, som är anpassad för små utrymmen med liten luftvolym. Välj gärna en modell med inverterstyrning eller varvtalsreglering, vilket innebär att pumpen varvar ned då det inte behövs så mycket värme, istället för att köra på full effekt och sedan slå av. Det betyder att pumpen låter mindre, men också att energiförbrukningen blir lägre.

Vi rekommenderar att välja en liten värmepump

Panasonic CZ25TKE
Panasonic CZ25TKE är något mindre än våra övriga modeller och passar väldigt bra där utrymmet är limiterat. Den har kapaciteten att värma upp till ca 125 kvm och har ett förbättrat luftflöde som ger snabbare uppvärmning och jämnare värme i huset. Luftvärmepumpen kan även användas för att kyla ner byggnaden på varma sommardagar.

Panasonic Z25UFEAW
Panasonic Z25UFEAW är vår senaste golvmodell och passar utmärkt att installera i ett attefallshus eller i en friggebod då den gör sig bättre i mindre utrymmen. Denna luftvärmepumpen är formad som ett element och tar därför inte upp lika mycket plats. I och med dess utformning gör det att värmepumpen enkelt kan placeras under ett fönster precis som ett vanligt element eller radiator.

Läs mer om Panasonic Z25UFEAW här