Panasonic NZ25YKE Etherea Inverter+ - R32

Tidigare kapacitet Nästa kapacitet

Etherea – särskilt utvecklad för det tuffa nordiska klimatet

NZ-modellerna är kraftfulla, högeffektiva och tillförlitliga året runt. Tack vare sin smarta konstruktion är NZ-enheten också perfekt som ersättningspump!

Naturlig balans inomhus

Värmepumpen ansluter till framtiden

Specifikationer

Visa alla
Panasonic NZ25YKE Etherea Inverter+ - R32
2.50 kW
Maximum capacity kW 6,50kW
Reference CS-NZ25YKE + CU-NZ25YKE
Heating capacity (Nominal) kW 3,40
Heating capacity (Min) kW 0,85
Heating capacity (Max) kW 6,50
COP (1) W/W 5,00
Heating capacity at -7°C (2) kW 4,05
COP at -7°C (1) W/W 2,79
Heating capacity at -15°C (2) kW 3,45
COP at -15°C (1) W/W 2,50
Heating capacity at -20°C (2) kW 2,85
COP at -20°C (1) W/W 2,24
Heating capacity at -25°C (2) kW 2,25
COP at -25°C (1) W/W 1,91
SCOP (3) 5,00 A++
Pdesign at -10°C kW 2,80
Input power heating (Nominal) kW 0,68
Input power heating (Min) kW 0,17
Input power heating (Max) kW 1,78
Annual energy consumption heating (4) kWh/a 784
Cooling capacity (Nominal) kW 2,50
Cooling capacity (Min) kW 0,85
Cooling capacity (Max) kW 3,00
SEER (3) 8,00 A++
Pdesign (cooling) kW 2,50
Input power cooling (Nominal) kW 0,50
Input power cooling (Min) kW 0,17
Input power cooling (Max) kW 0,69
Annual energy consumption cooling (4) kWh/a 109
Indoor unit CS-NZ25YKE
Indoor power source V 230
Indoor air flow (Heat) m³/min 13,9
Indoor air flow (Cool) m³/min 11,9
Moisture removal volume L/h 1,5
Indoor sound pressure (Heat -Hi) (5) dB(A) 42
Indoor sound pressure (Heat -Lo) (5) dB(A) 27
Indoor sound pressure (Heat -Q-Lo) (5) dB(A) 19
Indoor sound pressure (Cool -Hi) (5) dB(A) 39
Indoor sound pressure (Cool -Lo) (5) dB(A) 25
Indoor sound pressure (Cool -Q-Lo) (5) dB(A) 21
Indoor dimension (Height) mm 295
Indoor dimension (Width) mm 870
Indoor dimension (Depth) mm 229
Indoor net weight kg 10
nanoe X Generator Mark 2
Outdoor unit CU-NZ25YKE
Outdoor air flow (Heat) m³/min 32,7
Outdoor air flow (Cool) m³/min 32,7
Outdoor sound pressure (Heat -Hi) (5) dB(A) 48
Outdoor sound pressure (Heat -Lo) (5) dB(A) 45
Outdoor sound pressure (Cool -Hi) (5) dB(A) 46
Outdoor sound pressure (Cool -Lo) (5) dB(A) 43
Outdoor dimension (Height) (6) mm 622
Outdoor dimension (Width) (6) mm 824
Outdoor dimension (Depth) (6) mm 299
Outdoor net weight kg 34
Pipe diameter (Liquid) Inch (mm) 1/4 (6,35)
Pipe diameter (Gas) Inch (mm) 3/8 (9,52)
Pipe length range m 3 ~ 20
Elevation difference (in/out) (7) m 10
Pipe length for additional gas m 7,5
Additional gas amount g/m 10
Refrigerant (R32) / CO2 Eq. kg / T 0,82 / 0,5535
Operating range (Heat - Min) °C -25
Operating range (Heat - Max) °C +24
Operating range (Cool - Min) °C -15
Operating range (Cool - Max) °C +43

1) COP-beräkningen är baserad på EN14511.
2) Värmepumpens kapacitet testad i kraftfullt läge, med avfrostning.
3) Energimärkningsskala från A+++ till D.
4) Den årliga energiförbrukningen beräknas enligt EU/626/2011.
5) Angivet värde för inomhusenhetens ljudtryck är det uppmätta värdet vid en punkt 1 m framför huvudenheten och 0,8 m under enheten. För utomhusenheten 1 m framför och 1 m bakom huvudenheten. Ljudtrycket har mätts i enlighet med JIS9612. Q-Lo: Tyst läge (quiet mode). Lo: Lägsta fläktinställning.
6) Lägg till 70 mm för röröppning.

Bra att veta