Anslutningskit för luftbehandlingssystem

Expansionsventil + Termistor

LBA-kontroll. 16, 28 och 56 kW för ECOi
Med nya LBA-kontrollen integreras ECOi värmepumpar med luftbehandlingsaggregaten för steglös värme och kylproduktion.
Stora anslutningsmöjligheter betyder att Panasonics LBA-kontroll lätt kan integreras.
Tillämpningar: Hotell, kontor, serverrum eller alla byggnader där kvalitetskontroll av luften såsom fuktreglering, värme och komfortkyla behövs. Med Panasonic LBA-kontroll används Panasonic värmepumpsteknik med hög verkningsgrad. LBA-kontroll kan styras från ventilationssystemets interna styrenhet med 0-10 V.

Seriens 2-rörs utomhusenhet ECOi ska användas för LBA-kontroll
• Tre modeller för VRF-system: 16 kW (PAW-160MAH2), 28 kW (PAW-280MAH2) och 56 kW (PAW-560MAH2)

 

• Maximal kapacitet: 60 hk (168 kW)
• Maximal rörlängd: 100 m (motsvarande 120 m)
• Höjdskillnad (utomhus- resp. inomhusenhet): 50 m (utomhusenhet ovanför)
• Höjdskillnad (inomhus- resp. inomhusenhet): 4 m
• In resp. utgående kapacitetsförhållandet: ~50–100 %
• Max. antal inomhusenheter: Tre enheter*
• Område för utetemperatur vid uppvärmning: -25–15 °C
• Tillgängligt temperaturområde för tilluft med LBA-kontroll:
• Kyla: 18–32 °C / Värme: 16–30 °C
• Strömförsörjningen är enfas 220–240 V.

* För samtidig drift sker styrning via fjärrkontrollen.

 


You can find information and precautions relevant for installation and maintenance in the instruction manuals. You can find information relevant for disposal at end-of-life in the instruction manual.

Kompletterande produkter