Ventilationsåtervinning

Återvinner upp till 77 % av värmen i den utgående luften vilket ger en ekologisk och energieffektiv byggnad.

 • Hög energibesparing, upp till 20 %
 • Mot flödes- och korsflödesteknik för högre verkningsgrad
 • Elementkärna med lång livslängd
 • Enkel installation och 20% tunnare
 • Enkel anslutning till luftkonditioneringsenheter
 • Supertysta enheter

ENFAS

 • FY-250ZDY8R
 • FY-350ZDY8R
 • FY-500ZDY8R
 • FY-800ZDY8R
 • FY-01KZDY8R

You can find information and precautions relevant for installation and maintenance in the instruction manuals. You can find information relevant for disposal at end-of-life in the instruction manual.