BESPARING MED LUFTVÄRMEPUMP

En luftvärmepump som komplement till övrig uppvärmning innebär en stor besparing på sikt. Luftvärmepumpen sänker dina löpande energikostnader och har en låg investeringskostnad. Efter ett par år har luftvärmepumpen besparing oftast överstigit den ursprungliga investeringskostnaden. Som extra grädde på moset är energibesparingen dessutom positivt ur miljösynpunkt.

Generellt sett kan en luftvärmepump minska de årliga energikostnaderna med 30-50 procent och spara upp till 10 000 kronor per år. För att räkna ut exakt hur stor besparingen blir för just din bostad bör du ta hänsyn till:

  • uppvärmningssystem
  • det geografiska läget
  • ditt elpris
  • planlösning
  • boyta
  • värmepumpens effektivitet och kapacitet

Gör vårt test för att se hur stor besparing en luftvärmepump kan ge dig

Vill du på ett snabbt och enkelt sätt få förståelse för hur mycket pengar du kan spara med hjälp av en luftvärmepump? Testa vår besparings-kalkylator nedan. Den är busenkel att använda, fyll i din boyta och läs av resultatet under det uppvärmningssystem som finns i din bostad.

Om du vill ha hjälp att räkna ut den exakta besparingen med luftvärmepump kan du kontakta en energirådgivare. De flesta kommuner erbjuder kostnadsfri och opartisk energirådgivning. På Energimyndighetens hemsida hittar du kontaktuppgifter till energirådgivaren i din kommun.

Din boyta

BÖRJA SPARA

Byt ut ditt värmesystem - Vi hjälper dig!

Beroende på vilket värmesystem du har idag kan du med en
optimerad Panasonic-värmepump spara upp till:

Oljepanna 4400 SEK/år
Direktverkande el 4200 SEK/år
Fjärrvärme 3900 SEK/år
7 år gammal luftvärmepump 350 SEK/år

Luftvärmepumpen kompletterar ett befintligt uppvärmningssystem

Vilken typ av uppvärmning huset har är avgörande för hur stor besparingen med en luftvärmepump kommer att bli. Har du oljepanna eller direktverkande el kommer besparingen att bli som störst. Både för miljön och plånboken. Fjärrvärme är också tacksamt att kombinera med en luftvärmepump för kompletterande uppvärmning.

Det geografiska läget och elpriset är betydande faktorer

Priset på el varierar beroende på var i landet man bor. Sverige är indelat i fyra elzoner, där handeln av el sker i varje zon för sig. Elpriset avgörs bland annat av hur mycket el som exporteras i respektive zon, samt hur mycket el som konsumeras. Se gärna över ditt elavtal i samband med ett inköp för maximal besparing.

Årsmedeltemperaturen har stora variationer i vårt avlånga land. Energibesparingen som en luftvärmepump innebär varierar beroende på hur kallt det blir där du bor. När Energimyndigheten testar olika sorters värmepumpar utgår de från orterna Malmö, Borås och Luleå. Läs mer om Energimyndighetens test och vilken energibesparing olika pumpar innebär beroende på det geografiska läget.

Planlösning, boyta och pumpens effektivitet bör samspela för maximal effekt

Luftvärmepumpens effekt beror på hur öppen planlösning din bostad har. En öppen planlösning ger bättre effekt vilket i längden är mer kostnadseffektivt och ger en större besparing. Tänk på att hålla dörrar öppna så att luften kan cirkulera, och på så vis spridas i huset.

Det är viktigt att pumpens kapacitet inte är för svag för husets boyta. Om pumpen arbetar för hårt blir effekten lägre vilket innebär en mindre besparing. Se därför till att välja en pump med tillräckligt höga COP och SCOP-värden som matchar ditt behov. COP och SCOP är värden som används för att mäta energieffektivitet vid värmedrift.