Så här använder du din Aquarea 


Lär dig använda och ställa in din nya Aquarea.


På den här sidan hittar du praktisk information om hur du använder ditt Panasonic Aquarea-system för att tillhandahålla värme, kyla och varmvatten på det mest verkningsfulla och kostnadseffektiva sättet.


Driftlägesval • Veckoprogram • Semestertimer • Kraftfullt läge • Tyst läge • VideoguiderAquarea fjärrstyrenhet


Fjärrstyrenheten till värmepumpen Aquarea återfinns på framsidan av inomhusenheten eller inuti höljet.
Fjärrstyrenhetens utförande varierar beroende vilken generation av Aquarea-värmepumpen som du har.

Serien Aquarea K eller senare
Serien Aquarea H och J


1. Snabbvalsmeny: ger tillgång till huvudfunktionerna
2. Tillbaka: återgå till föregående skärm
3. Huvudmeny: för inställning av funktioner
4. Strömbrytare
5. Driftindikering: lyser under drift, blinkar vid ett larm
6. Navigeringsknappar (upp, ner, vänster, höger)
7. Retur: bekräftar gjorda val


Tryck i mitten    /    Ingen handske    /    Ingen penna

En överblick av fjärrstyrenhetens skärm

A. Val av driftläge
B. Driftsymboler
C. Temperatur för varje zon och givartyp
D. Vattentanktemperatur
E. Utomhustemperatur
Skärmens layout kan variera beroende på inställningarna för den faktiska installationen.
C. Temperatur för varje zon och givartyp
1. Värmekurva (cirkulationsvattnets temperatur beror på omgivningstemperaturen utomhus)
2. Extern rumstermostat
3. Cirkulationsvattnets temperatur (direktvärde)
4. Intern rumstermostat
5. Pooltemperatur

I vår sektion för videoguider längst ner på den här sidan hittar du en video som förklarar detta ämne steg för steg.Driftlägesval

För att maximera energieffektiviteten i ditt hem rekommenderas det att ändra driftlägesinställningarna manuellt beroende på årstiden.
Använd pilknapparna för att välja driftläge och flytta uppåt eller nedåt för att välja önskat läge.

Rekommenderat driftläge beroende på säsong: 
VINTER: VÄRME + TANK
SOMMAR: KYLA (om tillgängligt) och TANK
MELLANSÄSONG, när varken uppvärmning eller kylning behövs: TANK
1. AUTO-läge: värmepumpen väljer mellan VÄRME och KYLA, beroende på den förinställda temperaturen. 
2. AUTO + TANK: värmepumpen väljer mellan VÄRME + TANK eller KYLA + TANK, beroende på den förinställda temperaturen.
3. VÄRME: värmepumpen producerar enbart värme.
4. VÄRME + TANK: värmepumpen producerar värme och tappvarmvatten. Detta driftläge rekommenderas under säsongen VINTER.
5. KYLA: värmepumpen producerar enbart kyla.
6. KYLA + TANK: värmepumpen producerar kyla och tappvarmvatten. Detta driftläge rekommenderas under säsongen SOMMAR.
7. TANK: värmepumpen producerar enbart tappvarmvatten. Detta läge rekommenderas under de tidsperioder när varken uppvärmning eller kylning behövs.
* Beroende på installationens konfiguration, kan det hända att driftlägena KYLA och TANK inte tillgängliga.

I vår sektion för videoguider längst ner på den här sidan hittar du en video som förklarar detta ämne steg för steg.Veckoprogram


Ett veckoprogram kan ställas in för ökad komfort.
Den första inställningen av veckoprogrammet måste göras med menyvalen Huvudmeny / Funktionsinställning / Veckoprogram. Efter den inledande inställningen kan det redigeras och avbrytas från Snabbvalsmenyn.

Välj veckodag och ställ in önskat funktionsmönster. Upp till sex olika mönster kan ställas in för varje dag:


1. Välj funktionsmönster 1–6.
2. Ställ in timern i timmar och minuter.
3. Välj mellan ON (till) och OFF (från).
4. Välj driftläge (med pilknapparna).
5. Ställ in temperaturen för både zon 1 och 2 (om ditt system har 2-zonsinställning).
6. Ställ in önskad tanktemperatur.
I vår sektion för videoguider längst ner på den här sidan hittar du en video som förklarar detta ämne steg för steg.
Semestertimer


För att spara energi under semestern kan en semesterperiod ställas in för att antingen stänga av systemet helt eller sänka temperaturen under den angivna perioden.
Den här funktionen ställs in med menyvalet Huvudmeny / Funktionsinställning / Semestertimer.

Kraftfullt läge


Denna funktion kan väljas för att tillfälligt köra värmepumpen med maximal kapacitet. Detta är praktiskt är du vill ha snabb uppvärmning.
Det kraftfulla läget kan aktiveras med Snabbvalsmenyn och tre olika tidsalternativ (30, 60 eller 90 minuter) kan anges för hur länge funktionen ska vara aktiv.
    
Tyst läge


Detta läge kommer att köra värmepumpen tystare genom att minska kompressorns hastighet. 
Det tysta läget återfinns under Snabbvalsmenyn och det finns tre olika nivåer för det tysta läget. Nivå 3 är den tystaste.
Det tysta läget kan även användas med en timer.
Översikt av symbolerna på skärmen


Funktionsinställning eller status:

1. Semesterläge
2. Tyst läge
3. Zon: rumstermostat (intern givare)
4. Uppvärmning
5. Veckoprogram
6. Kraftfullt läge
7. Tankvärmare
8. Behovsstyrning, klar för smart elnät eller SHP
9. Solenergi
10. Bivalent drift (värmepanna)


Driftläge:

11. Värme
12. Kyla
13. Automatisk drift
14. Tappvarmvatten
15. Automatisk uppvärmning
16. Automatisk kylning
17. Rumsläge till tankläge (eller tvärtom)
18. Drift av enhet


Videoguider


Fjärrstyrenhet för serien Aquarea H och J
Så här fungerar Aquareas fjärrstyrenhet

Inställning för serien Aquarea H och J
Ändra inställt driftläge och temperatur för din Aquarea-värmepump

Prestandakontroll av serien Aquarea H och J
Kontrollera energiförbrukningen för din Aquarea-värmepump

Veckoprogram för serien Aquarea H och J
Ställ in ett veckoprogram för din Aquarea-värmepump