Aquarea Service Cloud  


Äkta fjärrunderhåll på ett enkelt sätt.


Aquarea Service Cloud är en avancerad tjänst som gör det möjligt för din tjänsteleverantör att sköta ditt värmesystem på distans. Det sparar tid och pengar och ger snabbast möjliga service och lösningar för din värmepump.


Noggrann övervakning och korrekt underhåll förlänger systemets livslängd och garanterar en högre avkastning på din värmepumpsinvestering.Inga begränsningar: 

Du kan fritt välja tjänsteleverantör

Du kan fritt välja vilken installatör/underhållspartner som ska ha tillgång till ditt Aquarea-system. 

Välj sedan en av de fyra åtkomstnivåerna för servicepartnern: fullständig åtkomst, övervakning och kontroll, endast övervakning eller på begäran. Om något annat läge än fullständig åtkomst har valts kan servicepartnern begära tillfällig fullständig åtkomst av dig när det behövs.  Vad behöver jag?


Hur ansluter du Aquarea till Aquarea Service Cloud?


Processen kan initieras av slutanvändaren eller installatören.

Slutanvändaren kan när som helst ändra installatörens åtkomstnivå (4 nivåer tillgängliga).


Slutanvändare

Registrering av slutanvändaren

1. Slutanvändaren initierar / 2. Logga in i Aquarea Smart Cloud / 3. Fyll i ansökningsformuläret för Aquarea Service Cloud / 4. Automatiskt e-postmeddelande / 5. Installatör godkänner / 6. Klicka på länken i e-postmeddelandet / 7. Acceptera / 8. Aktiverad!

1. Installatör initierar / 2. Logga in i Aquarea Service Cloud / 3. Registrera begäran från slutanvändare / 4. Automatiskt e-postmeddelande / 5. Slutanvändarens godkännande / 6. Klicka på länken i e-postmeddelandet / 7. Acceptera / 8. Aktiverad!