Panasonics nanoe™ X-teknik klarar prestigefyllt test för inomhusluftkvalitet

Panasonics nanoe™ X-teknik klarar prestigefyllt test för inomhusluftkvalitet

av 13-10-2023 Pressmeddelande


Panasonic Heating & Cooling Solutions innovativa nanoe™ X-teknik renar luften utan filter genom att sprida ut hydroxylradikaler. Nu har nanoe™ X-tekniken Mark 2 och Mark 3 testats och certifierats enligt prestigefyllda VDI. VDI grundades 1856 och står för Association of German Engineers och definierar flera europeiska industristandarder.

Panasonics nanoe™ X Mark 2- och Mark 3-teknik, som är integrerad i luftkonditioneringsapparater, har testats vetenskapligt och uppfyller kraven i VDI 6022 Sheet 1.1, som behandlar hygienkraven för ventilationssystem och enheter, särskilt specifikationerna för decentraliserade ventilationssystem och enheter. Panasonics nanoe™ X Mark 3-teknik uppfyller också kraven i VDI 6022 Sheet 1, samt VDI 6022 Sheet 5, som beskriver hur allergiframkallande exponering kan undvikas och vilka relaterade krav som måste uppfyllas för testning och utvärdering av tekniska enheter och komponenter som påverkar luften vi andas.

Realistiska men standardiserade provningsförhållanden är ett grundläggande krav. I detta sammanhang har det bevisats att Mark 3-tekniken minskar allergener i rummet som orsakar klagomål och är lämplig för allergiker. De framgångsrika testerna dokumenteras i testmärken utfärdade av VDI-certifierade specialistingenjörer RLQ. Panasonic är den första luftkonditioneringstillverkaren som får dessa testmärken för sina inomhusenheter.

Naturlig luftrening med hydroxylradikaler nanoe™X fungerar utan filter och använder hydroxylradikaler för att rena luften. Dessa förekommer också i naturen och spelar en viktig roll för att bryta ner luftföroreningar i atmosfären. Eftersom hydroxylradikalerna som produceras av nanoe™X är inneslutna i små vattendroppar, förlängs deras livslängd från mindre än 1 sekund i naturen till mer än 600 sekunder (dvs. 10 minuter). Tack vare denna teknik utvecklar hydroxylradikalerna sin effekt överallt i rummet och säkerställer därmed ett hälsosamt klimat.

Panasonics nanoe™ X Generator Mark 3 är den senaste i den ständigt utvecklande tekniken och genererar den största mängden hydroxylradikaler med 48 biljoner per sekund. Dessa hydroxylradikaler har förmågan att minska förorenings- och allergenkoncentrationer, liksom koncentrationen av vissa virus, bakterier och lukter. nanoe™ X fungerar oberoende av värme och kyla när enheten är i fläktläge, vilket förbättrar inomhusluftens hygien och klimat, 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan med lägsta energiförbrukning.