Så förlänger du livslängden på din värmepump

Så förlänger du livslängden på din värmepump

av 13-10-2018 Luftvärmepumpar


Visste du att din luftvärmepump kan åldras i förtid om den inte servas? Det finns dock enkla åtgärder för att förlänga dess livstid. Här har vi listat några handfasta tips.

Det är en stor och viktig investering att köpa en värmepump och när du väl har installerat den gäller det att inte glömma bort att ta hand om den.

En värmepump kan förlora upp till 30 procent i effekt redan efter några år om den inte servas regelbundet. Panasonics rekommendation är att låta en installatör göra en regelbunden service på pumpen. Regelbunden service säkerställer att värmepumpen uppnår maximal effekt och livslängd och att du därigenom optimerar din besparing över tid. Men det finns även enkla åtgärder som du själv kan ta till.

Här är 4 tips som får din värmepump att hålla längre:

  1. Uppmärksamma beteendeförändringar. Var uppmärksam på skillnader i din värmepumps beteende. Om effekten över tid blir sämre kan det bero på t.ex. läckage av gas. Om det sker bör du kontakta din installatör.
  1. Rengör regelbundet. Det absolut effektivaste sättet att förlänga din värmepumps livslängd är att rengöra filtren med jämna mellanrum.
  1. Håll utedelen under uppsikt. Se till att vattnet som rinner ut på undersidan av utedelen vid avfrostning har fritt utrymme. På vintern kan vattnet annars frysa och om is byggs på under värmepumpen kan pumpen skadas.
  1. Ta hjälp av ett proffs emellanåt. Låt en installatör/serviceperson kontrollera gasmängden i värmepumpens kylelement. Om pumpen har för lite gas kommer den inte att kunna värma upp eller kyla ner ditt hus ordentligt. Kompressorn kan dessutom gå sönder om den kör med för låg gasmängd. Installatören bör göra regelbundna temperaturkontroller, både för uppvärmning och kylning. Han eller hon bör också kontrollera strömförbrukningen och arbetstrycket. Även kylrör och kopplingar bör ses igenom och rengöra inom- eller utomhusenheten med tryckluft, ångtvätt eller andra typer av rengöringsmedel.

Behöver du hjälp? - Kostnadsfritt hembesök

Exakt hur ofta du behöver serva din värmepump varierar. Rådgör med din installatör om vilken serviceintervall som passar just dina behov. Värt att känna till är att om du använder din luft-luftvärmepumpen för luftkonditionering på sommaren, rekommenderar vi normalt service med tätare intervall.

Önskar du komma i kontakt med en, av Panasonic, rekommenderad installatör? Fyll i dina uppgifter här så blir du kontaktat inom kort.