Banner

Luftvärmepumpar FAQ

Nedan fi nner du svar på de vanligaste frågorna gällande värmepumpar. Du kan även klicka på länkarna till höger för att direkt se svaret på rubrikens frågeställning. Om din fråga inte besvaras här, vänligen följ anvisningarna under rubriken Kontakta oss.

Luft-vatten värmepumpar
 • > Vilken värmepump ska jag välja?

  Svar: Det finns flera aspekter att ta hänsyn till vid köp av luft/vatten värmepump; storleken på huset, planlösningen, antal våningar, isoleringen med mera.

  Det är en god idé att kontakta en återförsäljare för ett hembesök innan köpet för att få hjälp med val av modell, placering och beräkningar. Klicka här för att bli kontaktad av en återförsäljare i ditt område.

   

   

 • > Behöver värmepumpen servas?

  Svar: Efter ett par års drift kan luft/luftvärmepumpen behöva en genomgång eller service. Kontakta då din installatör för prisuppgift. Service brukar innehålla följande moment:

  1. Temperaturkontroll i värme- resp. kyldrift

  2. Kontroll av strömförbrukning i värme- resp. kyldrift

  3. Kontroll av arbetstryck i värme- resp. kyldrift

  3. Rengöring av innerdel (tryckluft och ev. avfettningsmedel)

  4. Rengöring av utedel (tryckluft)

  5. Okulärbesiktning av kylrör och kopplingar

  5. Kundens eventuella frågor

 • > Det rinner vatten ur utedelen på min pump. Är det normalt?

  Svar: Då värmepumpen avfrostar rinner det vatten från utedelen. Vid fuktig väderlek kan mängden vatten vara riklig. Volymen vatten kan vara så mycket som upp till 20 liter per dygn. Observera att detta är helt normalt och ett tecken på att avfrostningen fungerar som den ska. Mängden vatten kan även variera kraftigt mellan olika värmepumpar.

  Din pump kan avge stora mängder medan din grannes knappt droppar detta beror på vilken temperaturinställning värmepumpen har (t.ex. 20°C eller 23°C innetemperatur). Om du är orolig för att få vatten nära husgrunden bör du diskutera saken med din installatör. Det är ofta möjligt att leda bort vattnet en bit från huset.

 • > Varför bildas det is på min utedel.

  Svar: Det är normalt att is bildas i utedelen. Vintertid stannar värmepumpen och gör automatiska avfrostningar. Det rinner då vatten ur utedelen (för att frost och is smälter).

  Om du har mycket problem med isbildning bör du kontakta din återförsäljare eller installatör.

 • > Var hittar jag en manual till min värmepump?

  Svar: Här kan du ladda ner de allra flesta bruksmanualerna till Panasonics värmepumpar. Ange hela modellnumret i sökfältet. Du hittar det på inne- eller utedelens högra kortsida. Det börjar med CS eller CU om det är luft/luft eller WH om det är luft/vatten.

 • > Var beställer jag en reservdel?

  Svar: Reservdelar köper du via din återförsäljare. Om det inte är möjligt kan du kontakta våra distributörer. Klicka här för att hitta en återförsäljare nära dig.

 • > Vem är ansvarig för garantierna på min värmepump?

  Svar: Garantier och liknande är ett avtal mellan dig och din återförsäljare. Garantier kan variera i längd, omfattning och villkor. Var därför uppmärksam på vad som gäller redan vid köpet av pumpen. Panasonic står för 5 års kompressorgaranti på de nordiska luft/luftvärmepumparna samt på luft/vattenvärmepumpar. Detta administreras normalt av återförsäljaren. Kompressorgarantin är en materialgaranti som ersätter kompressorn vid eventuellt produktfel, arbetskostnaden täcks ej av garantin.

  Läs mer om garantier här

 • > Vem reklamerar jag till om säljaren gått i konkurs?

   Svar: Om pumpen drabbas av ett fel och återförsäljaren inte längre är verksam kan du vända dig till ett tidigare säljled för att ta del av deras avtal med återförsäljaren. Om du inte vet vilket det tidigare säljledet är kan du vända dig till de svenska distributörerna Dessa kan ge svar på om de har sålt din pump och i så fall vilka garantier som gäller. Klicka här för att se listan över våra distributörer.

  Värmepumpar som ej sålts av Panasonics svenska distributörer är så kallade parallellimporterade pumpar. I dessa fall saknar Panasonic Nordic och de svenska distributörerna information om säljleden och kan därmed inte hjälpa till vid eventuella garantiärenden, undantaget kompressorgarantin.

 • > Kontakta oss

  Om din fråga inte besvaras i Luftvärmepumpar FAQ, vänligen kontakta i första hand din återförsäljare. Du kan även kontakta Panasonic direkt. Klicka här för att komma till vår kontaktsida.

 • > Spelar valet av återförsäljare någon roll?

  Absolut. Det kan vara stora skillnader mellan återförsäljare när det gäller garantier, modellutbud, hembesök innan installationen, framtida service mm. Var speciellt uppmärksam på om garantivillkoren endast är kopplade till återförsäljaren. I så fall kan du inte begära ersättning för eventuella framtida produktfel (undantaget kompressorfel) om återförsäljaren t.ex. skulle gå i konkurs.

  Panasonic samarbetar med ett antal kontrollerade återförsäljare och installatörer, så kallade PRO Partners. Du hittar din närmaste PRO Partner här.

Luftvärmepumpar
 • > Är alla värmepumpar lämpliga för nordisk drift?

  Svar: Nej, Panasonic tillverkar värmepumpar för olika klimat och driftssätt. Kontrollera därför att luft/luftvärmepumpen du tänkt köpa är av en modell som är speciellt tillverkad för drift i Norden. Dessa pumpar är märkta med logotypen ”Nordic heat pump” och de vanligaste beteckningarna är CZ, NZ, QZ, LZ, HZ och VZ Värmepumpar av nordisk typ har extra hållbara komponenter och är testade för drift i mycket låga temperaturer.

 • > Vilken värmepump ska jag välja?

  Svar: Det finns flera aspekter att ta hänsyn till vid köp av luftvärmepump; storleken på huset, planlösningen, antal våningar, isoleringen, luft/luft eller luft/vatten med mera. Dessutom bör man fundera över om det finns behov av extra funktioner utöver värme och kyla, så som underhållsvärme, luftreningssystem eller möjlighet till fjärrstyrning. Det är även viktigt att värmepumpen är anpassad för nordisk drift. Försäkra dig om detta innan köpet genomförs.

  Det är en god idé att kontakta en återförsäljare för ett hembesök innan köpet för att få hjälp med val av modell, placering och beräkningar. Vill du bli kontaktad av en återförsäljare? Klicka här

  För att få en fingervisning om vilken modell som passar dina behov, besök vår modellguide här

   

   

 • > Behöver värmepumpen servas?

  Svar: Efter ett par års drift kan luft/luftvärmepumpen behöva en genomgång eller service. Kontakta då din installatör för prisuppgift. Service brukar innehålla följande moment:
  1. Temperaturkontroll i värme- resp. kyldrift
  2. Kontroll av strömförbrukning i värme- resp. kyldrift
  3. Kontroll av arbetstryck i värme- resp. kyldrift
  3. Rengöring av innerdel (tryckluft och ev. avfettningsmedel)
  4. Rengöring av utedel (tryckluft)
  5. Okulärbesiktning av kylrör och kopplingar
  5. Kundens eventuella frågor

 • > Det rinner vatten ur utedelen på min pump. Är det normalt?

  Svar: Då värmepumpen avfrostar rinner det vatten från utedelen. Vid fuktig väderlek kan mängden vatten vara riklig. Volymen vatten kan vara så mycket som upp till 20 liter per dygn. Observera att detta är helt normalt och ett tecken på att avfrostningen fungerar som den ska. Mängden vatten kan även variera kraftigt mellan olika värmepumpar.
  Din pump kan avge stora mängder medan din grannes knappt droppar detta beror på vilken temperaturinställning värmepumpen har (t.ex. 20°C eller 23°C innetemperatur). Om du är orolig för att få vatten nära husgrunden bör du diskutera saken med din installatör. Det är ofta möjligt att leda bort vattnet en bit från huset.

 • > Varför bildas det is på min utedel.

  Svar: Det är normalt att is bildas i utedelen. Vintertid stannar värmepumpen och gör automatiska avfrostningar. Under avfrostning blinkar ”powerlampan” på de flesta modeller. Det rinner då vatten ur utedelen (för att frost och is smälter). Avfrostningen pågår normalt i upp till 12 minuter. Om de automatiska avfrostningarna inte verkar få bort all is bör du vidta följande åtgärder:
  1. Kontrollera så att fjärrkontrollen är inställd på värmedrift (symbol HEAT eller en sol i displayen).
  2. Kontrollera vinterutrustningens (värmekabelns) funktion. Värmeslingan på botten av utedelen värmer bottenplåten så att avfrostningsvattnet inte fryser till is på bottenplåten.
  3. Kontrollera så att avrinningshålet för vatten i botten på utedelen är fritt och avrostningsvattnet kan passera utan problem. Avloppspip bör inte monteras på grund av risk för ispropp.
  Om du fortfarande har problem med isbildning trots ovanstående åtgärder bör du kontakta din återförsäljare eller installatör.

 • > Var hittar jag en manual till min värmepump?

  Svar: Klicka här för att ladda ner de allra flesta bruksmanualerna till Panasonics värmepumpar. Ange hela modellnumret i sökfältet. Du hittar det på inne- eller utedelens högra kortsida. Det börjar med CS eller CU om det är luft/luft eller WH om det är luft/vatten.

 • > Var beställer jag en ny fjärrkontroll?

  Svar: Reservdelar köper du via en återförsäljare. En del fjärrkontroller och filter kan du även hitta i vår webshop. Klicka här för komma till webshopen

 • > Varför ökar fläktens hastighet vid +8/+10 läget?

  Svar: Om temperaturen inomhus är lägre än +16 grader räcker inte värmen till för en korrekt avfrostning och risken för att pumpens utedel fryser igen ökar. Detta avhjälps vid underhållsvärmedrift genom att fläktens hastighet ökar, vilket gör att utedelen kan avfrosta utan problem.
  Då fläktens energiförbrukning är en marginell del av den totala uppvärmningen och kompressorn inte belastas lika mycket vid temperaturförändringar när fläkthastigheten är hög, är underhållsvärme ofta en energieffektiv driftsform vid uppvärmning av t.ex. fritidshuset eller garaget.

 • > Varför blinkar timerlampan på innedelen?

  Svar: Om timerlampan börjar blinka betyder det att värmepumpen har upptäckt ett fel. Du bör då ta fram felkoden och därefter stänga av pumpen och anmäla felet till din installatör eller återförsäljare. Följ instruktionen nedan för att få fram en felkod.
  1. Tryck in CHECK på fjärrkontrollen under minst 5 sekunder tills den övergår i självdiagnostiskt läge. På free multi-enheter vars modellbeteckning inleds med CS-ME, tryck istället in TIMER UP.
  2. Tryck på pilknapparna för TIMER (för CS-XE9EKE och CS-XE12EKE tryck istället på pilknapparna för TEMP) för att bläddra igenom felkoderna.
  3. När rätt felkod hittas kommer inomhusdelen att ge ifrån sig pipljud under 4 sekunder (på CS-XE9EKE och CS-XE12EKE kommer dessutom POWER-lampan att tändas under 30 sekunder). I det fall felkoden inte överensstämmer med felet kommer inomhusdelen endast att ge ifrån sig ett kort pipljud (och POWER-lampan blinkar bara en gång på CS-XE9EKE och CS-XE12EKE).
  4. Om inga knappar trycks in inom de närmaste 30 sekunderna eller om CHECK trycks in på nytt, kommer fjärrkontrollen att återgå från självdiagnostiskt läge till de vanliga driftsinställningarna.

 • > Vem är ansvarig för garantierna på min värmepump?

  Svar: Garantier och liknande är ett avtal mellan dig och din återförsäljare. Garantier kan variera i längd, omfattning och villkor. Var därför uppmärksam på vad som gäller redan vid köpet av pumpen. Panasonic står för 5 års kompressorgaranti på de nordiska luft/luftvärmepumparna samt på luft/vattenvärmepumpar. Detta administreras normalt av återförsäljaren. Kompressorgarantin är en materialgaranti som ersätter kompressorn vid eventuellt produktfel, arbetskostnaden täcks ej av garantin.

  Läs mer om garantier här

 • > Kontakta oss

  Om din fråga inte besvaras i Luftvärmepumpar FAQ, vänligen kontakta i första hand din återförsäljare. Du kan även kontakta Panasonic direkt. Klicka här för att komma till vår kontaktsida.

   

 • > Min återförsäljare är inte längre verksam. Vart vänder jag mig för att reklamera ett fel?

  Svar: Om pumpen drabbas av ett fel och återförsäljaren inte längre är verksam kan du vända dig till ett tidigare säljled för att ta del av deras avtal med återförsäljaren. Om du inte vet vilket det tidigare säljledet är kan du vända dig till de svenska distributörerna Dessa kan ge svar på om de har sålt din pump och i så fall vilka garantier som gäller. Klicka här för att se listan över våra distributörer.

  Värmepumpar som ej sålts av Panasonics svenska distributörer är så kallade parallellimporterade pumpar. I dessa fall saknar Panasonic Nordic och de svenska distributörerna information om säljleden och kan därmed inte hjälpa till vid eventuella garantiärenden, undantaget kompressorgarantin.

 • > Hur stor blir min besparing?

  Svar: En luftvärmepump som komplement till övrig uppvärmning innebär en stor besparing på sikt. Luftvärmepumpen sänker dina löpande energikostnader och har en låg investeringskostnad. Efter ett par år har luftvärmepumpen besparing oftast överstigit den ursprungliga investeringskostnaden.

  Om du vill ha hjälp att räkna ut den exakta besparingen med luftvärmepump kan du kontakta en energirådgivare. De flesta kommuner erbjuder kostnadsfri och opartisk energirådgivning. På Energimyndighetens hemsida hittar du kontaktuppgifter till energirådgivaren i din kommun.

  Vill du få en generell bild av värmepumpens besparing, testa vår besparings-kalkylator här

 • > Spelar valet av återförsäljare någon roll?

  Absolut. Det kan vara stora skillnader mellan återförsäljare när det gäller garantier, modellutbud, hembesök innan installationen, framtida service mm. Var speciellt uppmärksam på om garantivillkoren endast är kopplade till återförsäljaren. I så fall kan du inte begära ersättning för eventuella framtida produktfel (undantaget kompressorfel) om återförsäljaren t.ex. skulle gå i konkurs.

  Panasonic samarbetar med ett antal kontrollerade återförsäljare och installatörer, så kallade PRO Partners. Du hittar din närmaste PRO Partner här.