Kommersiella Aquarea-lösningar för maximal besparing

Lösningar för maximal besparing. Panasonics effektiva värmepumpar kan bidra till att energiförbrukningen i ditt företag sänks betydligt.

Panasonics Aquarea-värmepumpar ger utrymmessnål och energibesparande uppvärmning och kan enkelt anpassas för installation i lägenheter, villkor och kommersiella lokaler. Verksamhet som använder och genererar värme, kyla och stora mängder varmvatten (med 65 °C temperatur), som restauranger och mataffärer, kan installera ett Aquarea-värmepumpsystem för att ta tillvara överskottsvärmen och på så sätt förbättra energieffektiviteten ytterligare.
Eftersom värmepumptekniken är skalbar kan den installeras i byggnader av olika storlek, vilket ger möjlighet till både småskaliga och storskaliga uppvärmningslösningar. Tekniken är dessutom miljövänlig i jämförelse med konventionella uppvärmningsalternativ som eldas med fossila bränslen.
Fördelar:
· Effektiv varmvattenproduktion
· Snabb avkastning på investeringen
· Enkel styrning
· Enkel integrering med befintliga vattensystem: fläktkonvektorer, golvvärme, tappvarmvatten osv.
· Mycket bra lasthantering
· Hög verkningsgrad

Restaurang med Aquarea


Stormarknad med Aquarea


Aquarea T-CAP.
16 kW-värmepumpar i kaskadkopplat läge.
T‑CAP-systemet är den perfekta ersättaren för gamla olje- eller gaspannor.

Läs mer >

Högeffektiv Aquarea T‑CAP-hydromodul.
Inomhusenhet för Aquarea Bi-bloc-system. Om ett Mono-bloc-system används, är hydromodulen integrerad i utomhusenheten.

Läs mer >

Supereffektiv beredartank.
När Panasonic Aquarea kombineras med en supereffektiv beredartank säkerställs önskad vattenvolym med rätt temperatur, samtidigt som energikostnaderna minskar.

Läs mer >

Bufferttank.
Panasonic Aquarea kan kombineras med hydraulelementen i det nya eller befintliga vattensystemet.

Luftridå med vattenslinga.
Luftridåer med vattenslinga kan användas för att öka hydraulsystemets prestanda.

Läs mer >
Fläktkonvektorer för värme och kyla.
Aquarea-värmepumpar kan enkelt anslutas till befintliga vattensystem: 2-vägs- och 4-vägs fläktkonvektorer, golvvärme, tappvarmvattentankar …

Läs mer >
Cascade Manager.
Med Cascade Manager kan du styra upp till 10 Aquarea-värmepumpar och upp till 2 bufferttankar. Programvaran effektiviserar ditt arbete och systemdriften.

Läs mer >
BMS-integrering.
Kaskadsystemet kan enkelt integreras i ett Modbus-projekt, tack vare Cascade Manager.

Läs mer >


Restaurang Burger & Lobster i Bath, Storbritannien.

Panasonics luft/vattensystem i Aquarea-serien har installerats i den senaste glamourösa Burger & Lobster-restaurangen i Bath. Octagon Chapel, en kulturbyggnad i stadskärnan, byggdes om och renoverades för att inrymma den nya restaurangen. Panasonics Aquarea-system blev en komplett, energieffektiv och smidig kyl- och värmelösning i lokalen.


Carluccio’s restaurang i Storbritannien.

Carluccio’s, en av Storbritanniens främsta italienska restauranger, ville installera ett system som kunde leverera önskad varmvattenvolym med rätt temperatur och samtidigt minska energikostnaderna.
FWP installerade en 12 kW Aquarea T-CAP monoblock-enhet som via kondensorn förflyttade överskottsluft från kökets takdel, för att leverera varmvatten med optimal temperatur.