Aquareas affärslösningar för bäst besparingar


Lösningar för bäst besparingar. Panasonics effektiva värmepumpar kan bidra till att avsevärt minska energiförbrukningen för ditt företag. Ny, förbättrad luftvärmepumpsteknik, inklusive system med kompakta singelenheter, kan ge en idealisk lösning för såväl företag som bostäder.

De är platsbesparande, ger energieffektiv uppvärmning och kan lätt anpassas för installation i både lägenheter, hus och affärslokaler. För företag som producerar värme, såsom restauranger, kan en installation av ett Aquarea värmepumpssystem även dra nytta av denna spillvärme för att förbättra energieffektiviteten ytterligare.

Restaurang med Aquarea

Om du söker efter besparingar för ditt företag är Aquarea rätt val! Perfekt för uppvärmning, kylning och för produktion av stora mängder varmvatten vid 65 °C – Aquarea ger en extremt snabb avkastning på investeringen och har en låg klimatpåverkan.

Huvudpunkter:
· Producera varmvatten effektivt
· Snabb avkastning på investeringen
· Enkel hantering
1. Aquarea T-CAP. värmepump 16kW i kaskadläge.
2. Aquarea hydromodul med hög verkningsgrad.
3. Aquarea Air fläktkonvektorer med hög verkningsgrad. 32 % mer effektiva än standardradiatorer
Nya mångsidiga och effektiva fläktkonvektorer. Innovation för optimal komfort.

4. Supereffektiva beredartankar. Från 200 till 500 liter för tappvarmvatten.
5. Bufferttank på 1 000 liter.
6. Luftridå med DX-batteri. Utformad för smidig drift och effektiv prestanda.

Snabbköp med Aquarea


Värmepumpstekniken är skalbar, vilket innebär att den kan installeras i byggnader av olika storlek, och erbjuder både små- och storskaliga värmelösningar. Tekniken är även miljövänlig i jämförelse med traditionella uppvärmningssystem som baseras på fossila bränslen och är även mer energieffektiv.
Kan integreras i vattensystemet.

Enkel anslutning till befintliga system
· Fläktkonvektorer
· Golvvärme
· 4-vägs- och 2-vägskonvektorer
· Tappvarmvattentankar
· Hög verkningsgrad
· Mycket bra hantering av dellast

1. Aquarea T-CAP. värmepump 16kW i kaskadläge.
2. Aquarea hydromodul med hög verkningsgrad.
4. Supereffektiva beredartankar. Från 200 till 500 liter för tappvarmvatten.
5. Bufferttank på 1 000 liter.
6. Luftridå med DX-batteri. Utformad för smidig drift och effektiv prestanda.
7. Konvektorer.