Aquarea All In One Compact Generation J · R32

Den effektiva, utrymmessnåla lösningen för uppvärmning, kylning och tappvarmvattenAquarea All In One ger tappvarmvatten, uppvärmning och kylning i en integrerad, kompakt enhet.

Kan anpassas till ditt hem


Aquarea All in One Compact-serien är extremt flexibel. Med varianter från 3 kW till 9 kW kan du nå den optimala avvägningen mellan investeringskostnad och driftkostnad. Om du har ett välisolerat hem, varför ska du då installera överdimensionerad utrustning som kostar mer och har högre driftskostnader? 

Aquarea All in One Compact-serien är perfekt anpassad för behoven i ditt hem, oavsett om huset är nybyggt eller renoverat. Systemet kan nå upp till 60 °C i vattenutloppet och ger flexibilitet i installationen tack vare den långa rörlängden på upp till 50 m mellan inomhus och utomhus (se tabellen för begränsningar för respektive modell).

Energibesparingar innebär ekonomiska besparingar


Panasonics Aquarea-värmepumpar är ett smart val, eftersom de minskar uppvärmningskostnaderna med upp till 80 % jämfört med elektriska värmare.

Aquarea-enheterna uppnår A i intervallet A till D för uppvärmning, och A i intervallet A till F för tappvarmvatten, vilket leder till stora besparingar på elräkningarna. Förbrukningen kan minskas ytterligare genom att solpaneler ansluts till systemet.

Anpassar sig efter dina behov.


Panasonics Aquarea-värmepumpar producerar värme, kyla och tappvarmvatten i ett och samma system som kan anslutas till golvvärme, radiatorer eller fläktkonvektorer. Vid renoveringsprojekt kan Aquarea integreras i befintliga värmesystem. Aquarea kan nå upp till 60 °C i vattenutloppstemperatur och ger stor flexibilitet i installationen tack vare den stora rörlängden på upp till 50 m mellan inomhus och utomhus (se tabellen för begränsningar för respektive modell). Det finns alltid ett alternativ för lägre initiala investeringar och lägre driftskostnader för allt från 3 kW till 9 kW.

Mer på insidan, mer utrymme för dig


Aquarea All in One Compact är den perfekta utrymmesbesparande lösningen. En effektiv uppvärmningsfunktion genererar tappvarmvatten som lagras i en rostfri 185 liters ståltank med hög isoleringsgrad för minimal energiförlust. De helt integrerade elementen minskar antalet extra delar, förkortar installationstiden och ger mer utrymme i omgivningen. Det kompakta formatet på 598 x 600 mm, som är standardstorlek för andra större apparater, underlättar integrationen och ger en enkel och snygg installation i köket.

Varför Panasonic?


För ytterligare energibesparingar kan Aquarea All in One Compact kombineras med ventilationsaggregat för hushåll, till en kompakt och mycket effektiv lösning för uppvärmning, kylning, ventilation och varmvattenberedning.

Utrymmesbesparande teknik


Platsbesparande lösningar, idealiska för installationer med begränsat utrymme.

· Hydromodul och tank i en enda enhet

· Standardformat 598 x 600 mm

· Ingen bufferttank krävs

· Rörlängd upp till 50 m

· Modern fjärrkontroll – kan installeras upp till 50 m från inomhusenheten

· Ventilationsaggregatet för hushåll med värmeåtervinning kan installeras över aggregatet
Aquarea All in One: den bästa Panasonic-tekniken för ditt hem


Aquarea All in One integrerar på ett smart sätt den bästa Hydromodul-tekniken med en rost- och underhållsfri tank av högsta kvalitet.


All in One med vakuumisoleringspanel (VIP)


Panasonic U-Vacua™ är en högpresterande vakuumisoleringspanel (VIP) med mycket låg värmeledningsförmåga som är cirka 19 gånger bättre än standarduretanskum.

Kvalitetskomponenter inuti:


· Underhållsfri 185-liters tank av rostfritt Inox-stål

· Vattenpump med variabelt varvtal (klass A)

· Magnetfilter med avstängningsventiler

· Expansionskärl

· Flödessensor

· Reservvärmare

· Säkerhetsventil

· Luftningsventiler

· Invändig 3-vägsventilSå bidrar Panasonic till NZEB, Nearly Zero Energy Buildings


Panasonic strävar efter att utveckla energieffektivare produkter.

Våra samlade kunskaper från många års erfarenhet har hjälpt oss lansera en mängd produkter som bidrar till ett samhälle med mindre koldioxidutsläpp.

Panasonics högeffektiva lösningar kan bidra till att husets energiförbrukning sänks betydligt:

· Aquarea högprestandavärmepump för uppvärmning, kylning och varmvattenproduktion

· Aquarea Smart Cloud för energiövervakning

· Ventilationssystem med värmeåtervinning

· Solpaneler skapar lokal förnybar energiTeknik för framtiden

R32-gas som köldmedium: En liten förändring som förändrar allt

Panasonic rekommenderar köldmediet R32 eftersom det är en mer miljövänlig lösning. Jämfört med R22 och R410A har R32 mycket lägre potentiell påverkan på ozonlagret och den globala uppvärmningen.


1. Innovation inom installation

· Köldmediet är 100 % rent, vilket förenklar återvinning och återanvändning


2. Miljöinnovation

· Ingen påverkan på ozonlagret

· 75 % mindre påverkan på den globala uppvärmningen jämfört med R410A


3. Innovation inom ekonomi och energiförbrukning

· Lägre kostnader och större besparingar

· Högre energieffektivitet än R410AAquarea Smart Cloud: Avancerad värmereglering – både idag och för framtiden.

Aquarea Smart Cloud för slutanvändare

Enkel och kraftfull energihantering

Aquarea Smart Cloud är mer än en enkel termostat för att slå på och av värmesystemet. Aquarea Smart Cloud är en kraftfull och användarvänlig tjänst för att fjärrstyra alla värme- och varmvattenfunktioner samt övervaka energiförbrukningen.


Hur fungerar det?

Anslut Aquarea J- och H-Generation-systemet till molnet med hjälp av trådlöst LAN eller ett trådbundet LAN-nätverk. Användaren ansluter till molnportalen för att fjärrstyra alla enhetsfunktioner och kan även ge partners tillgång till anpassade funktioner för fjärrunderhåll och fjärrövervakning.


SE EN DEMOAquarea Smart Cloud fungerar med IFTTT