A better life, a better world

Optimala lösningar för bästa komfortGenom att nyttja värmepumpsteknik och vår unika expertis har Panasonic

under många år arbetat för att bidra till ett hållbart samhälle och berika människors

liv. Det breda utbudet av Aquarea-produkter banar väg för optimala lösningar som

är anpassade för olika livsstilar och samtidigt erbjuder oöverträffat miljövänlig

prestanda.Kundernas livsstil


Miljö


A Better Life

A Better World


Panasonics miljövision

För att bidra till ökad livskvalitet och en hållbar global miljö, är det Panasonics målsättning att generera samma mängd energi som vi nyttjar. Vårt mål är ett samhälle med ren energi och en bekvämare livsstil.Om vi förändrar oss nu kan vi hjälpa till att rädda framtiden


Vad för slags värld kommer våra barn – och deras barn – att få ärva? Tillsammans med en växande global befolkning och en snabb ekonomisk utveckling fortsätter koldioxidutsläppen att öka år efter år. I nuvarande takt beräknas den genomsnittliga globala yttemperaturen öka med 4 °C under de kommande 100 åren.
För att förhindra detta har vi tagit en rad olika initiativ under de senaste årtiondena. En av våra lösningar är ett inomhussystem för värme- och kyldrift där vår värmepumpsteknik nyttjas. Genom att skydda vår värld idag, skyddar vi framtida generationer. Därför har vi åtagit oss att erbjuda lösningar som ger komfort och som hjälper oss att uppfylla vårt ansvar för miljön.Åtta risker med klimatförändringen

Negativa effekter på marina ekosystem och biologisk mångfald

Negativ inverkan på människors hälsa och försörjningsmöjligheter på grund av stormfloder, kustnära översvämningar och stigande havsnivåer

Negativ inverkan på människors hälsa och försörjningsmöjligheter på grund av översvämningar i inlandet

Livsmedelsbrist och minskad livsmedelsförsörjning på grund av stigande temperaturer och torka

Negativ inverkan på ekosystem och biologisk mångfald i inland och sötvatten

Driftstörningar i infrastrukturen på grund av extrema väderförhållanden

Brist på vattenresurser och minskad produktivitet inom jordbruket

Dödsfall och sjukdomar till följd av värmeböljor


En värmepump omvandlar värmeenergin utomhus till värme inomhus


Tekniken bakom luftvattenvärmepumpar


Hur fungerar Aquarea-kompressorn?


A. Varm luft in och kall luft ut

B. Värmeväxlare överför värme till köldmedium

C. Kompressorn komprimerar köldmediet till hög temperatur och högt tryck

D. Värmeväxlare överför värme till vatten

E. Expansionsventilen ger köldmediet låg temperatur och lågt tryck

F. Uppvärmt vatten ut och värmeextraherat vatten in


1. Termisk energi

2. Luft in

3. Vattenförsörjning

4. Bad/dusch

5. Varmvattenförsörjning

6. Golvvärme

7. Kök

8. Radiator


Jämförelse:1 kW ineffekt jämfört med kW uteffekt


A. Energi (kW)

B. Olje-/gaspanna

C. Elektrisk uppvärmning

D. 5 gånger utgående effekt!


1. 0,8

2. 1,0

3. Fri energi

4. Ingående effekt


Fördelar med luftvattenvärmepump


Hela 79 procent av energiförbrukningen i europeiska bostäder härrör från uppvärmning och produktion av tappvarmvatten. Det är därför som Panasonics teknik för luftvattenvärmepumpar kan göra stor skillnad jämfört med konventionella pannor och elektriska värmare. Genom att omvandla värmeenergi i luften till hushållsvärme bidrar tekniken dessutom till att minska koldioxidutsläppen och miljöpåverkan. Jämfört med en elektrisk värmare ger luftvattenvärmepumpen fem gånger mer uteffekt i kilowatt för varje ingående kilowatt. Vår teknik kan ge banbrytande resultat vad gäller effektivitet vid uppvärmning, kylning och varmvattenförsörjning, samtidigt som den minskar koldioxidutsläppen. Det är den rätta lösningen för den nya tidens miljömedvetenhet.


Panasonics miljövänliga lösningar