ECOi-W värmepump

Upptäck en nya era för ECOi: ECOi-W-värmepumparna


Panasonic introducerar ECOi-W, en ny serie värmepumpar.

Den nya serien ger en bred uppsättning av HVAC-systemlösningar för att uppfylla alla behov i bostäder, kommersiella lokaler och industrilokaler.

Oöverträffad tillförlitlighet och kvalitet.

Panasonics lösningar fungerar år efter år även i extrema klimat. Panasonic kompromissar inte med produkternas kvalitet, säkerhet eller hållbarhet. Det ger den bästa komforten när du behöver den som mest.
Tom

1

Stor energibesparing och komfort

· Hög SEER/SCOP
· Tyst drift
· Molnkompatibel
· Inbyggt Modbus

2

Hög flexibilitet

· Från 20 kW till 210 kW
· Anpassningsbar design
· Driftintervall: -17 °C (uppvärmning) till 50 °C (kylning)
· Många vattenkretsalternativ
· Många olika kommunikationsprotokoll


3

Panasonics verifierat höga kvalitet

· Design som minskar avfrostningsbehovet (140 till 210)
· Design optimerad för service och underhåll
· Kompakt format

Panasonic ECOi-W har ett brett driftsområde: från -17 °C i värmedrift till 50 °C i kyldrift.

Omgivningstemperatur vid kyldrift.
Kyldrift: Lufttemperatur utomhus ˚C (DB). Värme: Lufttemperatur utomhus ˚C (WB).
Omgivningstemperatur vid värmedrift.
Vattenutloppstemperatur vid kyldrift.
En unik egenskap hos ECOi-W är möjligheten till vattenutloppstemperaturer upp till -10 °C i kyldrift. Det hjälper till att hålla drifttemperaturen hos processutrustning i fabriker.

* Med 45 % glykol, 5 °C utan glykol.


Vattenutloppstemperatur vid värmedrift.
* För modell 140–210.

ECOi-W – lösning för hotell, kontor och industrilokaler

Tom
Tom
Tom

Den nya serien erbjuder ett stort antal olika HVAC-system.

R410A

Tom
Användarvänlig styrning
Utöver grundläggande styrfunktioner …
· Intelligent logikstyrning för inloppsvattentemperatur
· Nattdrift för att minska elförbrukning och ljudnivå
· Knapp för att utföra automatisk testning


Mer information >

Enkel översikt

A. Kylkapacitet (kW)
B. Värmekapacitet (kW)
C. Energieffektivitetsklass (på en skala från A+++ till D) 1)
D. Storlek (H x B x D) 2)

1) Säsongsbaserad energieffektivitetsklass för rumsuppvärmning enligt en skala från A+++ till D, från den 26 september 2019. 2) Utan bufferttank.

ECOi-W ger optimal prestanda i alla klimatförhållanden


Därför ska du välja Panasonic som partner.
Panasonic kompromissar inte med produktkvaliteten och strävar alltid efter 100 % kvalitet.
ECOi-W-serien erbjuder smart teknik som uppfyller dina behov i hemmet och på jobbet.


Tillförlitlig kvalitetKvalitetscertifierad av Panasonic.
Panasonic kompromissar inte med produkternas kvalitet, säkerhet eller hållbarhet. Det ger den bästa komforten när du behöver den som mest.
Tom


ECOi-W-serien uppfyller kraven i ErP-förordningen.
SEER följer kommissionens förordning (EU) nr 2016/2281.
SCOP följer kommissionens förordning (EU) nr 813/2013.