Panasonics Flagship har testats av SP. Bevisat: Bäst i Norden

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har testat Panasonics nya Flagship-värmepumpar. Slutsatsen är att det inte finns några modeller på marknaden som är lika energieffektiva eller har större potential för att sänka elräkningen. Dessutom är Panasonics lösningar nästan fem gånger så effektiva som traditionella värmesystem baserade på direktverkande el.
Den senaste modellen i Panasonics Flagship-sortiment har genomgått ett omfattande test hos SP, där bland annat produkternas årliga COP (Coefficient Of Performance)-värde uppmättes. COP-värdet illustrerar den kW energieffekt som produceras per tillförd kW. Detta värde kan jämföras med direktverkande el, där 1 kW el som tillförs ger 1 kW värme. Ju högre COP desto större besparing får man.
Modellen testades i Malmö, Borås och Luleå för att jämföra regionala klimatskillnader. Panasonics värmepump fick högsta betyg av alla de pumpar som hittills har testats i samtligaa tre städer. Modellen testades utifrån SPs senaste testmetod, vilken på ett tydligt och rättvisande sätt visar ett årligt COP-värde för de tre uppmätta städer. I testet utgick SP från ett hus med ett årligt värmebehov på 11 410 kW/h i Malmö, 13 407 kW/h i Borås och 15 400 kW/h i Luleå. Resultatet för Panasonics Flagship-modell blev 4,63 i Malmö, 4,13 i Borås och 2,53 i Luleå. Detta är det högsta resultatet som någonsin uppmätts och visar att Panasonics värmepump ger den bästa besparingen, både för plånboken och miljön. Testresultaten kommer inom kort att publiceras på den svenska Energimyndighetens webbplats.