Panasonic ansluter sig till Smart Electric Lyon konsortiet

Vad är ”Smart Electric Lyon”?

Smart Electric Lyon är ett projekt som ser på elförbrukningen som en central del av morgondagens energilösningar för byggnader. Projektet syftar till att utveckla ett brett utbud av innovativa faciliteter och tjänster genom verkliga experiment för att testa energisparteknik och för att mäta hur konsumenter kan styra energiförbrukningen. Experimentet, vars omfattning saknar motstycke i Europa, kommer att genomföras under en fyraårsperiod i fler än 25 000 bostäder, företag och samhällen i Grand Lyon. Avsikten är att testa innovativa lösningar som konsumerar mindre och bättre.

Panasonic kommer att förse projektet med olika varianter av sina energieffektiva produkter för värme och kyla, inklusive luftvärmepumpen Aquarea – ett högeffektivt system för att tillhandahålla uppvärmning och/eller kylning och även producera varmvatten för hushåll. Dessa värmepumpar är specialutrustade med Panasonics anslutningslösningar för att säkerställa att systemen är enkla att använda och för att kunna samla in viktiga, tillförlitliga uppgifter. Företaget kommer även att integrera andra produktlösningar för hemmabruk som t.ex. LED-belysning för att optimera den generella hanteringen av projektets egenskaper.

Projektet är speciellt lämpligt för Panasonic, eftersom värme och varmvatten är en viktig del i hushållets energiförbrukning. Panasonic planerar att göra sina europeiska och franska resurser tillgängliga för Smart Electric Lyon. Företaget har engagerat ett hängivet och erfaret FoU-team från Panasonics europeiska tekniska center i Frankfurt.

Ekologiska och smarta idéer för en hållbar livsstil

Panasonic har som mål att år 2018 vara det bästa företaget när det gäller grön innovation inom elektronikindustrin. Vi kommer att göra miljön central för hela vår verksamhet och arbeta mot att förverkliga vår vision med innovationer för både vardagen och arbetslivet.

Panasonics smarta värmepumpsystem

Panasonic har presenterat ett innovativt och intelligent förhållningssätt till energihushållning i hemmet, utformat för att MINSKA trycket på elnätet genom att använda ett system som endast drar ström under perioder av LÅG belastning på elnätet, vilket sparar energikostnader för husägare och undviker onödig energianvändning hos kraftbolagen.

Aquarea värmepumpar på YouTube

Titta på videoklippen

Förnyelsebara energisystem har utvecklats betydligt under de senaste åren men nu måste nätet bli ”smartare” (se tabell nedan) eftersom samhället allt oftare behöver mer energi. Intelligenta elnät – Smart Grids – är en viktig del av EU:s energistrategi. Under senare år har Smart Grid-projekten växt i antal, storlek och omfattning i hela Europa.

Panasonic håller på att utveckla ett system som kombinerar fördelarna med luftvärmepumpsteknik (att hämta värme ur luften), solenergi och intelligensen hos smarta mätare, med företagets enkla men effektiva styrlösningar för att arbeta tillsammans med energinätet för en grön revolution.

Med stor erfarenhet från energilagring (batterier), solpaneler (HIT), smarta mätare och värmepumpsteknik är Panasonic väl lämpat att föra samman all denna teknik för att ge en mycket reell lösning på problemet med hållbar elförsörjning. Panasonic arbetar tillsammans med E.ON Energy Research Centre vid RWTH Aachen University för att testa prestandan hos detta nya begrepp. RWTH Aachen har uppnått internationellt erkännande inom flera områden för teknik och vetenskap, till exempel maskinteknik, kemiteknik, elektroteknik, industriell teknik, datavetenskap, fysik och kemi och anses vara ett av de bästa tyska universiteten på dessa områden.

  • Prestandatester vid universitet i Aachen: Panasonics smarta värmepumpsystem har en ny algoritm för att hantera strömförsörjningen till hemmets energistyrningssystem. Extremt energieffektiv värmepump för uppvärmning, kylning och varmvatten
  • Extremt energieffektiv värmepump för uppvärmning, kylning och tappvarmvatten
  • Utformad för att arbeta på ett intelligent sätt med smarta nätverk

Om ett betydande antal hushåll drar nytta av denna typ av teknik och installerar en intelligent lösning som Panasonics smarta värmepump (som använder effektiv och intelligent energihantering för att endast dra energi från elnätet under perioder av låg belastning) kan fler gammaldags fossileldade kraftverk läggas ned, vilket förbättrar planetens atmosfär och minskar koldioxidutsläppen.

Exempel på hållbara projekt