Filosofi

"Vi erkänner vårt ansvar som industrialister och kommer att ägna oss åt framsteg och utveckling av samhället och välfärd för människor genom vår verksamhet och därigenom förbättra livskvaliteten i hela världen."
Panasonic Corporations grundläggande målsättning, formulerat 1929 av bolagets grundare, Konosuke Matsushita.

Sju principer för Panasonic Corporation

Bidra till samhället
Vi kommer alltid att uppföra oss i enlighet med vår grundläggande målsättning och troget uppfylla vårt ansvar som industrialister i de samhällen där vi är verksamma.

Rättvisa och ärlighet
Vi kommer att vara rättvisa och ärliga i alla våra affärer och i vårt personliga uppträdande. Oavsett hur begåvade och kunniga vi kanske är, utan en personlig integritet kan vi varken förtjäna andras respekt eller förbättra vår egen självrespekt.

Samarbete och laganda
Vi kommer att samla vår förmåga att uppfylla våra gemensamma mål. Oavsett hur begåvade vi är som individer, utan samarbete och laganda kommer vi bara att vara ett företag på pappret.

Outtröttliga ansträngningar för förbättring
Vi strävar ständigt efter att förbättra vår förmåga att bidra till samhället genom vår verksamhet. Endast genom denna outtröttliga ansträngningar kan vi uppfylla vår grundläggande målsättning och bidra till att förverkliga en varaktig fred och välstånd.

Artighet och ödmjukhet
Vi kommer alltid att vara hjärtliga och blygsamma, med respekt för andras behov och rättigheter, för att stärka sunda sociala relationer och förbättra livskvaliteten i våra samhällen.

Anpassningsförmåga
Vi ska hela tiden anpassa vårt tänkande och beteende för att möta de ständigt ändrade villkoren runt omkring oss, vara noga med att handla i harmoni med naturen för att säkerställa framsteg och framgång i våra ansträngningar.

Tacksamhet
Vi kommer att agera utifrån en känsla av tacksamhet för alla de fördelar som vi har fått, övertygade om att denna attityd kommer att vara en källa till obegränsad glädje och livskraft och göra det möjligt för oss att övervinna alla hinder vi möter.


Koncernens historia

Panasonic börjar med en önskan om att skapa saker med värde. Allteftersom hårt arbete och engagemang resulterar i den ena innovativa produkten efter den andra, tar det nystartade företaget sina första steg mot att bli dagens elektronikjätte.

1936

Den första automatiskt oscillerande elektriska fläkten (36 cm bordsmodell).

1958

Första luftkonditioneringen för installation i hushåll lanseras. Innan dess var luftkonditioneringar stora enheter, endast avsedda för kommersiellt bruk. Panasonic utvecklade den första kompakta luftkonditioneringen för fönster, den hade låg vikt, var enkel att installera och förbättrade livskvaliteten i japanska hem.

1973

Panasonic lanserar den första högeffektiva luftvattenvärmepumpen i Japan.

1975

Panasonic blir en av de första japanska tillverkarna av luftkonditionering i Europa.

2002

Jon och syregeneratorn – två av de viktigaste bidragen till luftkonditioneringssystemen.

2008

Ethereas nya koncept för luftkonditioneringssystem: hög effektivitet och hög prestanda med en snygg design. Etherea innehåller också en mycket innovativ luftkvalitetssensor och luftrenare för att alltid kunna njuta av frisk luft hemma.

2010

Panasonic har skapat Aquarea, ett innovativt och nytt lågenergisystem som låter dig njuta av perfekt temperatur och varmvatten i ditt hem, även vid extrema utomhustemperaturer. Aquarea kyler och värmer för att garantera högsta komfort. Aquarea är betydligt renare, säkrare, billigare och miljövänligare än alternativen som nyttjar gas, olja och andra elektriska system.

2011

Panasonics nya VRF-lösning för stora byggnader är den mest effektiva i branschen i mer än 74 % av alla kombinationer. ECOi uppfyller de mest krävande normerna som ställs av designkontor, arkitekter, ägare och installatörer.

2012

Nya GHP-enheter. Panasonics gasdrivna VRF-system är idealiska för projekt där strömförsörjningen är begränsad. Under 2012 utökar Panasonic sortimentet för gasvärmepumpar med en ny GHP-produktlinje, nya GHP G Power (elproduktion) och nya kylaggregat.

2013

Nya ECOi 3-vägsystem. Den bästa verkningsgraden för din byggnad. Vårt nya 3-vägssystem serie 6, uppnår ett COP på 4,77 vid full belastning och ännu mer när värme från byggnaden återvinns. Det råder ingen tvekan, Panasonic minskar din miljöpåverkan!