T2 Typ Takmodell

Den takmonterade T2-modellen har en DC-fläktmotor för ökad verkningsgrad och minskade ljudnivå vid drift. Alla enheterna har samma höjd och djup för ett enhetligt utseende i blandade installationer och har brytöppningar för friskluften vilket ger förbättrad luftkvalitet.

 • Låga ljudnivåer
 • Ny utformning, alla enheter är endast 235 mm höga
 • Stor och bred luftfördelning
 • Lätt att installera och underhålla
 • Brytöppning för friskluft

ENFAS

 • 3.6 kW: S-36MT2E5A (Värmedrift och kyldrift)
 • 4.5 kW: S-45MT2E5A (Värmedrift och kyldrift)
 • 5.6 kW: S-56MT2E5A (Värmedrift och kyldrift)
 • 7.3 kW: S-73MT2E5A (Värmedrift och kyldrift)
 • 10.6 kW: S-106MT2E5A (Värmedrift och kyldrift)
 • 14 kW: S-140MT2E5A (Värmedrift och kyldrift)

You can find information and precautions relevant for installation and maintenance in the instruction manuals. You can find information relevant for disposal at end-of-life in the instruction manual.