Värmeåtervinning med DX-batteri

Motoriserad bypass-enhet för värmeåtervinning, automatiskt reglerad att använda frikyla för friskluft när så är lämpligt.
Bioxigen®-reningssystemet aktiveras vid fläktdrift och tillhandahåller då en effektiv antibakteriell behandling vilket garanterar optimalt hälsosam lufttillförsel.

 • Självbärande paneler, invändigt och utvändigt isolerade i galvaniserat stål
 • Luftburen värmeåtervinning av motströmstyp, tillverkad av ark av specialpapper med speciell tätning för att hålla luftflödena åtskilda och endast släppa igenom vattenånga. Total värmeväxling med temperaturverkningsgrad på upp till 77 % och entalpiverkningsgrad upp till 63 %, även på hög nivå under sommarsäsongen
 • Filter med effektivitetsklass G4, syntetisk rengöringsbar media, både på friskluft- och returluftintaget
 • Löstagbar sidopanel för åtkomst av filter och värmeåtervinning vid planerat underhåll
 • Låg förbrukning, hög verkningsgrad och låg ljudnivå med direktdrivna fläktar med 3-hastighets EC-motorer
 • Tilluftsdelen komplett med DX-batteri (R410A) försett med magnetventil, freonfilter, kontakttemperaturgivare på vätske- och gaskretsen, NTC-givare uppströms och nedströms på luftflödet
 • Inbyggd kopplingsdosa utrustad med kretskort för att styra den interna fläkthastigheten och att koppla samman utomhus- och inomhusenheterna
 • Kanalkoppling med runda plastkragar
 • Fjärrstyrd timer CZ-RTC4 (tillval)

ENFAS

 • 3 kW: PAW-500ZDX3N (Värmedrift och kyldrift)
 • 5.1 kW: PAW-800ZDX3N (Värmedrift och kyldrift)
 • 5.8 kW: PAW-01KZDX3N (Värmedrift och kyldrift)

You can find information and precautions relevant for installation and maintenance in the instruction manuals. You can find information relevant for disposal at end-of-life in the instruction manual.