Så får du renare luft hemma med luftvärmepumpar

Så får du renare luft hemma med luftvärmepumpar

av 03-05-2019 Luftvärmepumpar


Visste du att luften inomhus är fem gånger mer förorenad än den du andas in utomhus? Lyckligtvis är det lätt att skapa ett hälsosammare inomhusklimat för dig och din familj.

Inomhusklimatet spelar en viktig roll för vår hälsa och för vårt välbefinnande. Luftvärmepumpar med luftrening kan förbättra luftkvaliteten i hemmet, där andningssjukdomar och känslighet för kemikalier är ett växande problem. Många familjer som drabbas av astma, allergier och andra luftvägsbesvär upplever ökad livskvalitet genom att använda den här typen av luftvärmepumpar. Det handlar med andra ord om mer än bara en energieffektiv uppvärmnings- och kyllösning.

Panasonics nya nanoe-X-teknik - Så fungerar det

Panasonics nya nanoe-X-teknik ger bättre luftkvalitet. Den oskadliggör och reducerar pollen, föroreningar, mögel och cigarettrök med hjälp av atomiserade, elektrostatiska vattenpartiklar i nanoström. Förutom att avlägsna lukt har pumpen även en intern avfuktare som begränsar förökning av mögel och bakterier. Det gör att luftvärmepumpen ger hälsosammare luft i hemmet – på ett kostnadseffektivt sätt. Dessutom ger luftreningstekniken stora fördelar, inte minst under den långa vintern vi har i Norden. Dammpartiklar, bakterier, virus och allergener trivs i det varma inomhusklimatet. Men mycket av de skadliga partiklarna kan oskadliggöras och elimineras med nanoe-X.

De nya modellerna med nanoe-X finns nu hos återförsäljare.