Hydromodul för ECOi, vatten vid 45°C

Anslut en hydromodul till ditt VRF-system, tillsammans med andra inomhusenheter

ENFAS

  • 8 kW: S-80MW1E5 (Värmedrift och kyldrift)
  • 12.5 kW: S-125MW1E5 (Värmedrift och kyldrift)

You can find information and precautions relevant for installation and maintenance in the instruction manuals. You can find information relevant for disposal at end-of-life in the instruction manual.