PACi Standard Kanalansluten med lågt statiskt tryck • R32

CZ-RTC5B - Trådbunden fjärrkontroll som har Econavi-knapp button och datanavi

Med ett djup på endast 250 mm ger den större flexibilitet för installationen och kan användas i många fler tillämpningar. Idealisk för trånga takutrymmen.

Ultratunn profil: 250 mm hög för samtliga modeller.

 • Automatisk inlärningsfunktion för föreskrivet statiskt tryck på plats under idrifttagande (en trådbunden standardfjärrkontroll krävs. Endast modellerna S-60/71/100/125/140PN1E5B)
 • Kompakta inomhusenheter utan att förlora statiskt tryck (endast 250 mm hög)
 • 50 Pa statiskt tryck
 • Enkelt underhåll och service via extern kopplingsdosa
 • Centrifugalfläkt med tre hastigheter genom trådbunden eller trådlös fjärrkontroll
 • DC-fläkt för bättre effektivitet och styrning
 • Enkel anslutning och styrning av extern fläkt eller ERV med hjälp av PAW-DFC-kontakten på inomhusenhetens kretskort. Den yttre enheten kan styras med fjärrkontrollen för Panasonics inomhusenhet

ENFAS

 • 6 kW: KIT-60PN1Z5 (S-60PN1E5B + U-60PZ2E5)
 • 7.1 kW: KIT-71PN1Z5 (S-71PN1E5B + U-71PZ2E5) (Värmedrift och kyldrift)
 • 10 kW: KIT-100PN1Z5 (S-100PN1E5B + U-100PZ2E5) (Värmedrift och kyldrift)
 • 12.5 kW: KIT-125PN1Z5 (S-125PN1E5B + U-125PZ2E5) (Värmedrift och kyldrift)
 • 14 kW: KIT-140PN1Z5 (S-140PN1E5B + U-140PZ2E5) (Värmedrift och kyldrift)

TREFAS

 • 10 kW: KIT-100PN1Z8 (S-100PN1E5B + U-100PZ2E8) (Värmedrift och kyldrift)
 • 12.5 kW: KIT-125PN1Z8 (S-125PN1E5B + U-125PZ2E8) (Värmedrift och kyldrift)
 • 14 kW: KIT-140PN1Z8 (S-140PN1E5B + U-140PZ2E8) (Värmedrift och kyldrift)

You can find information and precautions relevant for installation and maintenance in the instruction manuals. You can find information relevant for disposal at end-of-life in the instruction manual.