Panasonic NZ25YKE Etherea Inverter+ - R32

Etherea – särskilt utvecklad för det tuffa nordiska klimatet

NZ-modellerna är kraftfulla, högeffektiva och tillförlitliga året runt. Tack vare sin smarta konstruktion är NZ-enheten också perfekt som ersättningspump!

Naturlig balans inomhus

Värmepumpen ansluter till framtiden

Specifikationer

Visa alla
Panasonic NZ25YKE Etherea Inverter+ - R32 ENFAS
2.50 kW 3.50 kW
Maximum capacity kW 6,50kW 7,40kW
Reference CS-NZ25YKE + CU-NZ25YKE CS-NZ35YKE + CU-NZ35YKE
Heating capacity (Nominal) kW 3,40 4,00
Heating capacity (Min) kW 0,85 0,85
Heating capacity (Max) kW 6,50 7,40
COP (1) W/W 5,00 4,65
Heating capacity at -7°C (2) kW 4,05 4,63
COP at -7°C (1) W/W 2,79 2,50
Heating capacity at -15°C (2) kW 3,45 4,23
COP at -15°C (1) W/W 2,50 2,42
Heating capacity at -20°C (2) kW 2,85 3,63
COP at -20°C (1) W/W 2,24 2,21
Heating capacity at -25°C (2) kW 2,25 3,03
COP at -25°C (1) W/W 1,91 2,13
SCOP (3) 5,00 A++ 5,00 A++
Pdesign at -10°C kW 2,80 3,60
Input power heating (Nominal) kW 0,68 0,86
Input power heating (Min) kW 0,17 0,17
Input power heating (Max) kW 1,78 2,35
Annual energy consumption heating (4) kWh/a 784 1.008
Cooling capacity (Nominal) kW 2,50 3,50
Cooling capacity (Min) kW 0,85 0,85
Cooling capacity (Max) kW 3,00 4,00
SEER (3) 8,00 A++ 8,00 A++
Pdesign (cooling) kW 2,50 3,50
Input power cooling (Nominal) kW 0,50 0,85
Input power cooling (Min) kW 0,17 0,17
Input power cooling (Max) kW 0,69 1,10
Annual energy consumption cooling (4) kWh/a 109 153
Indoor unit CS-NZ25YKE CS-NZ35YKE
Indoor power source V 230 230
Indoor air flow (Heat) m³/min 13,9 15,0
Indoor air flow (Cool) m³/min 11,9 13,0
Moisture removal volume L/h 1,5 2,0
Indoor sound pressure (Heat -Hi) (5) dB(A) 42 44
Indoor sound pressure (Heat -Lo) (5) dB(A) 27 30
Indoor sound pressure (Heat -Q-Lo) (5) dB(A) 19 19
Indoor sound pressure (Cool -Hi) (5) dB(A) 39 42
Indoor sound pressure (Cool -Lo) (5) dB(A) 25 28
Indoor sound pressure (Cool -Q-Lo) (5) dB(A) 21 21
Indoor dimension (Height) mm 295 295
Indoor dimension (Width) mm 870 870
Indoor dimension (Depth) mm 229 229
Indoor net weight kg 10 10
nanoe X Generator Mark 2 Mark 2
Outdoor unit CU-NZ25YKE CU-NZ35YKE
Outdoor air flow (Heat) m³/min 32,7 34,4
Outdoor air flow (Cool) m³/min 32,7 34,4
Outdoor sound pressure (Heat -Hi) (5) dB(A) 48 50
Outdoor sound pressure (Heat -Lo) (5) dB(A) 45 47
Outdoor sound pressure (Cool -Hi) (5) dB(A) 46 48
Outdoor sound pressure (Cool -Lo) (5) dB(A) 43 45
Outdoor dimension (Height) (6) mm 622 622
Outdoor dimension (Width) (6) mm 824 824
Outdoor dimension (Depth) (6) mm 299 299
Outdoor net weight kg 34 34
Pipe diameter (Liquid) Inch (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35)
Pipe diameter (Gas) Inch (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)
Pipe length range m 3 ~ 20 3 ~ 20
Elevation difference (in/out) (7) m 10 10
Pipe length for additional gas m 7,5 7,5 
Additional gas amount g/m 10 10
Refrigerant (R32) / CO2 Eq. kg / T 0,82 / 0,5535 0,82 / 0,5535
Operating range (Heat - Min) °C -25 -25
Operating range (Heat - Max) °C +24 +24
Operating range (Cool - Min) °C -15 -15
Operating range (Cool - Max) °C +43 +43

1) COP-beräkningen är baserad på EN14511.
2) Värmepumpens kapacitet testad i kraftfullt läge, med avfrostning.
3) Energimärkningsskala från A+++ till D.
4) Den årliga energiförbrukningen beräknas enligt EU/626/2011.
5) Angivet värde för inomhusenhetens ljudtryck är det uppmätta värdet vid en punkt 1 m framför huvudenheten och 0,8 m under enheten. För utomhusenheten 1 m framför och 1 m bakom huvudenheten. Ljudtrycket har mätts i enlighet med JIS9612. Q-Lo: Tyst läge (quiet mode). Lo: Lägsta fläktinställning.
6) Lägg till 70 mm för röröppning.

Fallstudier Se alla projekt

Bra att veta