3-rörs ECOi EX MF3-serien modellkombination från 18 till 48HK

Värmeåtervinning med samtidig uppvärmning och kylning.

Det nya 3-rörsserien ECOi EX MF3 är ett av de mest avancerade VRF-systemen som finns.
Det erbjuder inte bara högeffektiv prestanda för samtidig uppvärmning och kylning, dess sofistikerade design gör även installation och underhåll mycket enklare.

 • Uppgraderat COP-värde på 5,23 (genomsnittligt kyl- och värmevärde för 18HP-utomhusenhet)
 • Samtidig kyl- och värmedrift för upp till 52 inomhusenheter
 • Smal värmeåtervinningsenhet med en höjd på endast 200 mm som passar för det begränsade takutrymmet i hotell.
 • Funktion för alternerande drift och reservdrift
 • Standardisering av utomhusenhet till en kompakt höljesstorlek
 • Kompressor med konstant varvtal och en inbyggd högtrycksspiral ger hög prestanda
 • Upp till 52 inomhusenheter kan anslutas
 • Högt externt statiskt tryck 80 Pa med ny design för fläkt, fläktgaller, motor och hölje
 • Bluefin-kondensor utomhusenhet

TREFAS

 • 18 kW: U-8MF3E8 / U-10MF3E8 (Värmedrift och kyldrift)
 • 20 kW: U-8MF3E8 / U-12MF3E8 (Värmedrift och kyldrift)
 • 22 kW: U-10MF3E8 / U-12MF3E8 (Värmedrift och kyldrift)
 • 24 kW: U-12MF3E8 / U-12MF3E8 (Värmedrift och kyldrift)
 • 26 kW: U-10MF3E8 / U-16MF3E8 (Värmedrift och kyldrift)
 • 28 kW: U-12MF3E8 / U-16MF3E8 (Värmedrift och kyldrift)
 • 30 kW: U-14MF3E8 / U-16MF3E8 (Värmedrift och kyldrift)
 • 32 kW: U-16MF3E8 / U-16MF3E8 (Värmedrift och kyldrift)
 • 34 kW: U-8MF3E8 / U-10MF3E8 / U-16MF3E8 (Värmedrift och kyldrift)
 • 36 kW: U-8MF3E8 / U-12MF3E8 / U-16MF3E8 (Värmedrift och kyldrift)
 • 38 kW: U-10MF3E8 / U-12MF3E8 / U-16MF3E8 (Värmedrift och kyldrift)
 • 40 kW: U-8MF3E8 / U-16MF3E8 / U-16MF3E8 (Värmedrift och kyldrift)
 • 42 kW: U-10MF3E8 / U-16MF3E8 / U-16MF3E8 (Värmedrift och kyldrift)
 • 44 kW: U-12MF3E8 / U-16MF3E8 / U-16MF3E8 (Värmedrift och kyldrift)
 • 46 kW: U-14MF3E8 / U-16MF3E8 / U-16MF3E8 (Värmedrift och kyldrift)
 • 48 kW: U-16MF3E8 / U-16MF3E8 / U-16MF3E8 (Värmedrift och kyldrift)

You can find information and precautions relevant for installation and maintenance in the instruction manuals. You can find information relevant for disposal at end-of-life in the instruction manual.