3-rörs ECOi EX MF3-serien

Värmeåtervinning med samtidig uppvärmning och kylning.

Det nya 3-rörsserien ECOi EX MF3 är ett av de mest avancerade VRF-systemen som finns.
Det erbjuder inte bara högeffektiv prestanda för samtidig uppvärmning och kylning, dess sofistikerade design gör även installation och underhåll mycket enklare.

 • Uppnår ett SCOP-värde på 4,77 i toppklass i branschen (LOT21 värde säsongseffektivitet vid värmedrift för 8HP-utomhusenhet).
 • Samtidig kyl- och värmedrift för upp till 39 inomhusenheter
 • Smal värmeåtervinningsenhet med en höjd på endast 200 mm som passar för det begränsade takutrymmet i hotell
 • Funktion för alternerande drift och reservdrift
 • Högt SEER/SCOP kapacitet vid full belastning (Följer LOT21)
 • EER, COP: Euroventcertifierad
 • Standardisering av utomhusenhet till en kompakt höljesstorlek
 • Kompressor med konstant varvtal och en inbyggd högtrycksspiral ger hög prestanda
 • Upp till 52 inomhusenheter kan anslutas
 • Högt externt statiskt tryck 80 Pa med ny design för fläkt, fläktgaller, motor och hölje
 • Tyst drift för utomhusenhet: Minst 54 dB(A) för 8HP
 • Bluefin-kondensor utomhusenhet

TREFAS

 • 8 kW: U-8MF3E8 (Värmedrift och kyldrift)
 • 10 kW: U-10MF3E8 (Värmedrift och kyldrift)
 • 12 kW: U-12MF3E8 (Värmedrift och kyldrift)
 • 14 kW: U-14MF3E8 (Värmedrift och kyldrift)
 • 16 kW: U-16MF3E8 (Värmedrift och kyldrift)

You can find information and precautions relevant for installation and maintenance in the instruction manuals. You can find information relevant for disposal at end-of-life in the instruction manual.