Nya Aquarea T-CAP monoblock


Aquarea T-CAP monoblock i J-generationen R32 levererar både tappvarmvatten och radiator- eller golvvärme från en enda utomhusenhet


För renovering och nybyggnation – Aquarea T-CAP är den perfekta lösningen för tillämpningar där det krävs hög kapacitet.


Visa produkten

 


Anpassa för ditt hem

Med kapacitetsvarianter från 9 kW till 16 kW kan du nå den optimala avvägningen mellan investeringskostnad och driftkostnad. Du kan skapa ett system som är perfekt anpassat för behoven i ditt hem, oberoende av om huset är nybyggt eller renoverat. Systemet kan leverera upp till 65 °C vattentemperatur.


Med värmepump är 80 % av energin gratis

Aquarea-systemet, baserat på luftvattenvärmepumpar, är högeffektivt och miljövänligt. Det hämtar värmeenergi från omgivningsluften och överför den till vatten som värmer bostaden och ger tappvarmvatten – men kan även kyla bostaden om så önskas. Upp till 80 % av värmeenergibehovet tas därmed från omgivningsluften – även vid extremt låga temperaturer.Högre komfort

Aquarea-värmepumpen kan styra temperaturen exakt, tack vare Panasonics tillförlitliga inverterkompressorer. Även under ogynnsamma väderförhållanden (-20 °C), värmer Aquarea upp din bostad snabbt och effektivt. Aquarea kan också kyla ner utrymmen på sommaren och ge varmvatten året runt, med olika lägen för ultimat komfort.


Utrymmessnål lösning

Aquarea T-CAP monoblock är en utrymmesbesparande lösning i alla hem, eftersom det inte krävs någon separat hydromodul inomhus. Tack vare den slimmade konstruktionen är allt köldmedium inneslutet i utomhusenheten, så att det endast behövs vattenrör inne i huset. För ytterligare utrymmesbesparing kan du kombinera Aquarea monoblock med en kombotank, för att få en bufferttank för tappvarmvattnet.Aquarea T‑CAP för extremt låga temperaturer

Aquarea T‑CAP för extremt låga temperaturer, renoveringsprojekt och nybyggnation.

Perfekt för att säkerställa jämn värmekapacitet även vid mycket låga temperaturer. Värmepumpens kapacitet hålls jämn ned till utomhustemperaturer på -20 °C, utan kompletterande tillskottsvärme*. 

Med monoblock förseglas köldmediekretsen inne i utomhusenheten, så att du slipper bekymra dig om köldmediemängd per rum.

* 35 °C flödestemperatur.


Vattentemperatur på 65 °C** kan uppnås.

Genom att optimera systemet och kylcykeln kan enheten arbeta med högre tryck, så att vattentemperaturer upp till 65 °C kan nås.

 **Vattentemperaturen 65 °C kan uppnås om fjärrkontrollen används för att konfigurera ΔT-inställningen till 15 °C och omgivningstemperaturen utomhus är 5–20 °C. Även för T-CAP-serien minskar kapaciteten när vattentemperaturen når 65 °C.
 

Så håller Aquarea T‑CAP jämn prestanda ned till -20 °C utomhus

Vi har patent på den teknik som ser till att värmekapaciteten hålls stabil även vid låg utomhustemperatur. Tekniken baseras på optimal styrning och en värmeväxlare med dubbla rör i kylcykeln.


Värmeväxlare med dubbla rör. Lågt tryck och låg köldmedietemperatur i innerröret.


Större besparingar, högre effektivitet och mer komfort

Högre effektivitet än andra värmesystem

Panasonics värmepumpar har ett högsta COP-värde på 5,08 vid +7 °C. Därmed är de mycket mer effektiva än liknande värmesystem på marknaden.

T‑CAP är också extremt effektiv, oavsett utomhus- eller vattentemperatur.

Ingen överdimensionering för att nå nödvändig kapacitet vid låga temperaturer

Panasonics värmepumpar fungerar med utomhustemperaturer ned till -20 °C, med bibehållen kapacitet utan backup-värme ned till -20 °C*. Med andra värmepumpar krävs det högre kapacitet för att uppnå samma komfortnivå vid låga temperaturer. * 35 °C flödestemperatur.

1. Bränslepanna

2. Gaspanna

3. T‑CAP 9 kW vid -7 °C. Vatten 35 °C

4. T‑CAP 9 kW vid -7 °C. Vatten 55 °C

5. T‑CAP 9 kW vid +7 °C. Vatten 35 °C

6. T‑CAP 9 kW vid +7 °C. Vatten 55 °C 

A. Kapacitet i kW

B. Utomhustemperatur

1. Kapacitet som krävs för att värma upp huset

2. Med andra värmepumpar krävs en elektrisk värmare för att tillgodose behovet

3. Annan värmepump. För värmepumpar från andra tillverkare krävs det högre kapacitet

4. Panasonic 12 kW T‑CAP*. Med Panasonics värmepump krävs det ingen värmare för bibehållen kapacitet. Kapaciteten hålls stabil ned till -15 °C. Värmepumpen behöver inte överdimensioneras. *55 °C flödestemperatur. Vid 35 °C hålls kapaciteten stabil ned till -20 °C.

5. Låg prestanda vid stor kapacitet 

6. Hög flexibilitet med Panasonics inverterkompressorer. Hög prestanda även vid delbelastning


Tillbehör som tillval


Kombinera Aquarea T-CAP monoblock med högeffektiva tillval för större energibesparingar.


Aquarea T-CAP monoblock J-generationen R32.


Ventilation med värmeåtervinning + tappvarmvattentank (tillval).


Läs mer


Tappvarmvattentankar (tillval). Kombotank, emaljerad tank eller tank av rostfritt stål.


Läs mer
Fläktkonvektorer för värme och kyla (tillval).


Läs mer


Styrning via smartphone, surfplatta eller dator (tillval, CZ-TAW1 krävs).


Läs mer


Värmepump + HIT solpanel (tillval).


Läs mer


Frostskyddsventil (tillval, PAW-A2W-AFVLV).


Trådlös LCD-rumstermostat med veckotimer (tillval, PAW-A2W-RTWIRED / PAW-A2W-RTWIRELESS).