Aquarea T-CAP Mono-bloc J Generation 1 phase / 3 phase. Uppvärmning och kylning – MXC R32

Aquarea – ett nytt och innovativt lågenergisystem som bygger på luft/vatten-värmepumpteknik

Aquarea värmer ditt hem effektivt och ändamålsenligt – även vid extrema utomhustemperaturer. Aquarea kan även kyla utrymmen på sommaren och leverera varmvatten året runt.
Aquarea T-CAP är en serie för eftermontering och nybyggnationer som behåller den totala kapaciteten även vid extremt kall omgivning.
Monoblocksystemet: En enhet avsedd enbart för användning utomhus. Installationen kräver ingen kylanslutning eftersom enheten är direkt ansluten till värme- och/eller varmvattenkretsarna.

Energieffektivitet: A+++ för uppvärmning vid 35 °C / Vattenpump ”A” med variabelt varvtal / Inbyggd flödesmätare.
Flexibilitet: Inbyggt magnetiskt vattenfilter.
Komfort: Konstant kapacitet och driftområde ned till -20 °C/65 °C vattenutloppstemperatur.
Styrning: Extra funktioner med kretskortstillval (t.ex. 2-zonsstyrning, bivalent styrning och Smart Grid-kontakt.).
Anslutningsmöjligheter: Aquarea Smart och Service Cloud som tillval samt integrering med BMS-projekt.

Specifikationer

Visa alla
Aquarea T-CAP Mono-bloc J Generation 1 phase / 3 phase. Uppvärmning och kylning – MXC R32 ENFAS TREFAS
9 kW 12 kW 9 kW 12 kW 16 kW
Outdoor unit WH-MXC09J3E5 WH-MXC12J6E5 WH-MXC09J3E8 WH-MXC12J9E8 WH-MXC16J9E8
Heating capacity (A +7°C, W 35°C) kW 9,00 12,00 9,00 12,00 16,00
COP (A +7°C, W 35°C) 5,08 4,80
Heating capacity (A +7°C, W 55°C) kW 9,00 12,00
COP (A +7°C, W 55°C) 3,08 3,05
Heating capacity (A +2°C, W 35°C) kW 9,00 12,00 9,00 12,00 16,00
COP (A +2°C, W 35°C) 3,81 3,53
Heating capacity (A +2°C, W 55°C) kW 9,00 12,00
COP (A +2°C, W 55°C) 2,54 2,42
Heating capacity (A -7°C, W 35°C) kW 9,00 12,00
COP (A -7°C, W 35°C) 3,08 2,82
Heating capacity (A -7°C, W 55°C) kW 9,00 12,00
COP (A -7°C, W 55°C) 2,12 2,00
Cooling capacity (A 35°C, W 7°C) kW 9,00 12,00 9,00 12,00 14,50
EER (A 35°C, W 7°C) 3,18 2,90
Cooling capacity (A 35°C, W 18°C) kW 9,00 12,00
EER (A 35°C, W 18°C) 4,62 3,95
Heating average climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) ηs % 195 / 140 195 / 140
Heating average climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) SCOP 4,96 / 3,57 4,96 / 3,57
Heating warm climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) ηs %  256 / 171 256 / 171
Heating warm climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) SCOP 6,47 / 4,34 6,47 / 4,34
Heating cold climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) ηs % 169 / 127 169 / 127
Heating cold climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) SCOP 4,31/ 3,26 4,31 / 3,26
Outdoor dimension (Height) mm 1410 1410 1410 1410 1410
Outdoor dimension (Width) mm 1283 1283 1283 1283 1283
Outdoor dimension (Depth) mm 320 320 320 320 320
Outdoor net weight kg 140 140 151 151 164
Refrigerant (R32) / CO2 Eq. (2) kg / T 1,60 / 1,080 1,60 / 1,080 1,60 / 1,080 1,60 / 1,080 1,80 / 1,215
Water pipe connector Inch R 1¼ R 1¼ R 1¼ R 1¼ R 1¼
Pump (Number of speeds) Variable Speed Variable Speed Variable Speed Variable Speed Variable Speed
Pump (Input power Min) W 32 34 32 34 38
Pump (Input power Max) W 102 110 102 110 120
Heating water flow (∆T=5 K. 35°C) L/min 25,8 34,4 25,8 34,4 45,9
Capacity of integrated electric heater kW 3 6 3 9 9
Input power (Heat) kW 1,77 2,50 1,77 2,50
Input power (Cool) kW 2,83 4,14 2,83 4,14
Running and starting current (Heat) A 8,3 11,6
Running and starting current (Cool) A 13,1 19,1
Current 1 A 29,0 29,0 14,7 11,9 15,5
Current 2 A 13,0 26,0 13,0 13,0 13,0
Recommended cable size, supply 1 mm² 3 x 4,0 or 6,0 3 x 4,0 or 6,0 5 x 1,5 5 x 1,5 5 x 1,5
Recommended cable size, supply 2 mm² 3 x 4,0 3 x 4,0 3 x 2,5  5 x 1,5  5 x 1,5
Operation range - outdoor temperature (Heat) °C -20 ~ +35 -20 ~ +35 -20 ~ +35 -20 ~ +35 -20 ~ +35
Operation range - outdoor temperature (Cool) °C 10 ~ +43 10 ~ +43 10 ~ +43 10 ~ +43 10 ~ +43
1) Ljudeffekt i enlighet med 811/2013, 813/2013 och EN12102-1:2017 vid +7 °C.
(2) WH-MXC-modellerna är hermetiskt förslutna.
3) Fjärrkontrollen kan användas för att ställa temperaturen till 65 °C. Normalt är utloppsvattnets temperatur högst 60 °C. Temperaturen 65 °C kan uppnås för utloppsvattnet om fjärrkontrollen används för att konfigurera ΔT-inställningen till 15 °C och omgivningstemperaturen utomhus är 5–20 °C.
EER- och COP-beräkningen är baserad på EN14511.

Kompletterande produkter

Fallstudier Se alla projekt