Системи за индивидуално управление

Филтър
Панелът за управление

Панелът за управление

Възможности за свързване

Възможности за свързване

Възможности за свързване

Възможности за свързване

Безжичен дистанционен контролер

Безжичен дистанционен контролер

Таймер с график

Таймер с график

Системен контролер

Системен контролер

Интелигентен контролер (сензорен екран)

Интелигентен контролер (сензорен екран)

Системи с уебинтерфейс

Системи с уебинтерфейс

Системи за индивидуално управление

Системи за индивидуално управление

Системи за централизирано управление

Системи за централизирано управление

Управление на хотелски инсталации

Управление на хотелски инсталации

Нов дистанционен контролер за Aquarea

Нов дистанционен контролер за Aquarea

PACi and VRF control and connectivity

PACi and VRF control and connectivity

CZ-RWS3. Infrared remote controller

CZ-RWS3. Infrared remote controller

Voice control. Words do more than actions

Voice control. Words do more than actions

CZ-TACG1. Panasonic Comfort Cloud

CZ-TACG1. Panasonic Comfort Cloud

CZ-CAPRA1. Domestic integration to P-Link

CZ-CAPRA1. Domestic integration to P-Link

Backlit Sky Controller

Backlit Sky Controller

PAW-A2W-CMH. Cascade Controller

PAW-A2W-CMH. Cascade Controller

Advanced controller for Aquarea J and H Generation

Advanced controller for Aquarea J and H Generation

CZ-RTC5B. Design wired remote controller with nanoe™ X, datanavi and Econavi

CZ-RTC5B. Design wired remote controller with nanoe™ X, datanavi and Econavi

CZ-ANC3. ON/OFF Controller

CZ-ANC3. ON/OFF Controller

ECOi, ECOG and PACi connectivity indoor units

ECOi, ECOG and PACi connectivity indoor units

Aquarea Connectivity. Control by BMS

Aquarea Connectivity. Control by BMS

CZ-CSRC3. Remote sensor

CZ-CSRC3. Remote sensor

CZ-RTC2. Timer remote controller

CZ-RTC2. Timer remote controller

CZ-RD514C - CZ-RD52CP. Optional Individual Control

CZ-RD514C - CZ-RD52CP. Optional Individual Control

CONEX. New devices and apps

CONEX. New devices and apps

Aquarea Manager

Aquarea Manager

Domestic Connectivity

Domestic Connectivity

Aquarea Service Cloud

Aquarea Service Cloud

CZ-TAW1. Aquarea Smart Cloud

CZ-TAW1. Aquarea Smart Cloud

ECOi-W simple user friendly control for outdoor units

ECOi-W simple user friendly control for outdoor units

PAW-FC-RCFS Built-in controller for fan coils floor-standing (AC)

PAW-FC-RCFS Built-in controller for fan coils floor-standing (AC)

PAW-FC-903TC Wired remote controller for fan coils

PAW-FC-903TC Wired remote controller for fan coils

PAW-FC-907TC Wired remote controller for fan coils

PAW-FC-907TC Wired remote controller for fan coils

PAW-FC-RC1 Advanced wired remote controller for fan coils

PAW-FC-RC1 Advanced wired remote controller for fan coils

Aquarea controller for F and G Generation

Aquarea controller for F and G Generation

CZ-RL511D. Infrared remote controller

CZ-RL511D. Infrared remote controller