Aquarea HT fjärrkontroll

Fjärrkontroll för att förbättra prestandan, förbättra komforten och ge maximal besparing.

Förändringar i nya Remocon
Bättre användargränssnitt:
1. Nytt semesterläge
2. Visning av energiförbrukning
LCD-display:
1. Expandera LCD-displayen för att visa driftläge på vänster och höger sida
2. Tillagt Autoläge och borttagen visning av avfrostning (med heat blink)
3. Ändring inte möjlig till EXT SW OFF
4. Tillagt kWh och Hr (timmar)
Knapp:
5. Ny semesterknapp
6. Ändrad plats för funktionerna Force och Error reset
Funktioner för installatören
Golvvärme betongtorkningsläge
Hur man låser kylläget
· Pumphantering i klass A med sju hastigheter

Golvvärme betongtorkningsläge: Medger en långsam temperaturökning av golvvärmen via programvara
1. Temperatur
2. Ett steg för varje dag (max. 99 steg). Min. 25 °C till 55 °C
3. Dag
Värme- och kylläge: Auktoriserad servicepartner eller auktoriserad installatör kan på plats aktivera kylläget genom en speciell funktion via fjärrkontrollen.

Pump med sju hastigheter: Pumphastigheten kan väljas med fjärrkontrollen.
Funktioner för slutanvändaren
· Auto-läge för värme- och kyldrift
· Visa energiförbrukningen
· Ställ in semesterläget

Auto-läge: Ändrar automatiskt mellan värme och kyla beroende på utetemperatur.
Energiförbrukning: Visar värmepumpens energiförbrukning, uppdelat på värme, kyla och tappvarmvatten och visar total förbrukning.

Semesterläge: Låter systemet återgå till den förinställda temperaturen efter din semester.