1. Höga prestanda under extrema förhållanden

ECOi EX kan fortfarande användas med 100 % kapacitet när utomhustemperaturen är så hög som 43 °C.
Den höga effekten möjliggör tillförlitlig användning även i extremt höga temperaturförhållanden.
Beprövad tillförlitlighet även i förhållanden med höga och låga temperaturer

ECOi EX som har utformats för att vara hållbar nog att tåla extrem värme, garanterar tillförlitlig kyldrift inom ett utökat driftintervall på upp till 52 °C och även uppvärmningsdrift vid -25 °C.

A: Kylningsdesign, användningsförhållanden
B: Uppvärmningsdesign, användningsförhållanden

Kyldrift: Utomhusluftens temperatur °C (DB). Värmedrift: Utomhusluftens temperatur °C (WB)
Uppvärmningskapacitet (kW)
Extremt hög kapacitet vid -20 °C och unik uppvärmningskapacitet vid -25 °C

* Utomhusluftens temperatur °C (WB).

Mycket hållbar utomhusenhet
Behandlad för korrosionsbeständighet i syfte att tåla rost och salthaltig luft för att garantera långvariga prestanda.

Särskilt skyddade delar
1. Skruvar
2. Kretskort
3. Kopplingsdosa
4. Yttre hölje
5. Ackumulatorns mottagartank, oljeavskiljare
6. Värmeväxlare (Bluefin-kondensor)

Obs: Om du väljer den här enheten elimineras risken för rostbildning inte fullständigt. Kontakta en auktoriserad återförsäljare för mer information om installation och underhåll av enheten.
Bluefin, hela produktsortimentet, EX
Optimerad värmeväxlare med ny design för bättre yta med tredubbel yta*
Den nya värmeväxlaren har en konstruktion med tredubbla ytor. Jämfört med den delade konstruktionen med två ytor i tidigare modeller, så finns det inget mellanrum och ytan för värmeväxlingen är större. Dessutom ökar det högeffektiva rörledningsmönstret värmeväxlingsprestandan med 5 %.

* För 8- och 10 HP-enheter har värmeväxlaren en 2-radsdesign.
Extrema omgivningsförhållanden utomhus
Genom att inkludera Bluefin i en nydesignad värmeväxlare förbättras verkningsgraden, i synnerhet i marina miljöer.
Ett silikonbelagt PCB (kretskort) skyddar enheten mot skador till följd av miljöfaktorer som fukt och damm.
Drift med hög säkerhet i händelse av haveri!
Automatisk säkerhetsdrift. Garanterar värme och kyla
Det är möjligt att systemet fortsätter att fungera även om kompressorerna, fläktmotorn och temperaturgivaren är skadade (även om kompressorn slutar fungera i en enhet med 2 kompressorer inuti).

Fläktmotorskada
Kompressorskada
Temperaturgivarskada
Systemet kan fortfarande driva upp till 25 % av de anslutna inomhusenheterna
Systemdriften kommer att fortgå även om upp till 25% av inomhusenheterna förlorar strömförsörjningen medan de är i läget PÅ.

Felmeddelandet ”E06” ignoreras